Mirador® Forte – för både stråsäd och raps

Det är med stor glädje vi kan introducera fungiciden Mirador Forte i Sverige under 2018. En av de aktiva substanserna i Mirador Forte, tebukonazol, har funnits under många år i Europa. Efter flera år av hårt arbeta har vi nu lyckats, Mirador Forte har precis registrerats i Sverige.  

Mirador Forte kan användas i såväl stråsäd som raps

I stråsäden från början på stråskjutningen till dess att hela axet/vippan gått ur holk och i rapsen genom hela blomningen. Det är en produkt mot svartpricksjuka men som dessutom är stark på gulrost, brunrost, kornrost och kronrost. Dessutom har Mirador Forte effekt på mjöldagg samt kornets bladfläcksjuka. Detta gör att produkten lämpar sig mycket väl att använda tidigt på säsongen för att bekämpa rostangrepp och begynnande bladfläckar alternativt som en ren axgångsbehandling.

I rapsen är Mirador Forte stark på bomullsmögel, gråmögel och svartfläcksjuka, vilket gör den till det självklara valet under blomningen. 

Två aktiva substanser

Mirador® Forte innehåller de två aktiva substanserna, tebukonazol och azoxystrobin. De kompletterar varandra när det gäller effekten på svampsjukdomar samt motverkar uppbyggnad av resistens då de har två olika verkningsmekanismer. 

Azoxystrobin tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Preparatet har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar. 

Tebukonazol tillhör gruppen triazoler och är en systemisk fungicid med skyddande, kurativ och hämmande effekt. Det tas snabbt upp i de vegetativa delarna av växten och flyttas främst till nytillväxt hos plantorna i ett tidigt skede, se figur till höger.

Att tänka på
•    Mirador Forte är stark på bl.a. rostsvampar och begynnande bladfläckar
•    Ger bra skydd åt hela grödan
•    Regnfast efter 1 h.

Länk till produktsida

foto af Mirador Forte gröder
Mirador® Forte – för både stråsäd och raps
Foto af Mirador Forte illustration
Genom att kombinera dessa två aktiva substanser får vi både skydd på undersidan av bladen och av nytillväxten.
foto Mirador forte sjukdomma
MIRADOR FORTE PÅ BL.A. SVARTPRICKSJUKA, GULROST OCH BOMMULSMÖGEL.