Säkert växtskydd inbjuder till en halv kursdag med fältvandring!

Arrangör: Säkert Växtskydd

Datum: 21 november 2018

Tid 10:00 - 15:00

Plats: Löderups Strandbad samt gårdsbesök.

Säkert Växtskydd erbjuder en kostnadsfri kurs (deltagarna betalar sin lunch).

På förmiddagen förläser Jenny Kreuger och Mikaela Gönczi från CKB om mätresultaten med de förhöjda värdena diflufenikan. Mats Allmyr från Kemi samt Rikard Andersson från Jordbruksverket går igenom strategier hur man kan minska läckagen till vattendragen.

Eftermiddagen, med start kl 13, är vi ute i fält hos Martin Andersson på Södergård. Rikard Andersson fortsätter att berätta om ogräsbehandlingar, riskpunkter och ogrässtrat egier. Avslutningsvis blir det en sprutdemonstration under medverkan av Martin Andersson, Södergård och Christer Johansson, Jordbruksverket.

Komplett program finns i inbjudan (PDF)

Foto av sädesfält