Seedron - mycket bra resultat i betningsförsök

De svenska lantbrukarna har under de senaste åren fått tillgång till en rad nya fungicider. Ett av tillskotten är betningsmedlet Seedron® som utmärker sig med sin breda effekt på utsädesburna sjukdomar och är särskilt stark på flygsot.  
 

 

Seedron® är en produkt som lämpar sig mycket väl för användning till vårutsäde. Produkten är en blandning mellan tebukonazol och fludioxonil. Seedron är bland annat stark på flygsot i vårkorn och havre, se diagram 1, samt stinksot i vårvete. Kornets bladfläcksjuka, bipolaris och fusarium är ytterligare sjukdomar som Seedron® bemästrar.

Seedron doseras 1,0 l/ton, men kan spädas med vatten 1:1 för att minska viskositeten och underlätta doseringen i äldre betningsutrustning. Den nya doseringen blir således 2 l/ton av den utspädda lösningen. Tänk på att röra om produkten ordentligt vid spädning och även därefter (gärna kontinuerligt) så blandningen är homogen och ger bästa betningsresultat.

Återförsäljare är Gullviks och Lantmännen.

Diagram 1. Sverigeförsöken 2018. Betning mot kornets flygsot, L9-4002.

 

seedron banner
Foto av sädesfält