Betydelsen av ADAMA

Vi är mycket stolta över vårt arv i Israel, och vi är lika stolta över det faktum att vi är verksamma i över 50 länder runt om i världen idag. Adama återspeglar ett globalt företag kopplat till sin historiska bakgrund.

Namnet Adama är hebreiska för 'jorden', det viktigaste elementet inom jordbruket. Detta starka band till jorden representerar vårt engagemang i jordbruket såväl som vår jordnära inställning, praktiska tillvägagångssätt och kultur. 

MA' förbinder oss med vårt ständiga arv till Makhteshim Agan, det ursprungliga namnet på företaget. 

'Adam' i början och 'AMA' i slutet står för man och kvinna, och på många språk betyder 'AMA' också moder. Återigen en länk till moder jord – 'AD' i namnet symboliserar 'Föra jordbruket in i framtiden'. 

Genom de tre A:na i vårt namn påminns vi om vårt förflutna, vår nutid och vår framtid och är också en symbol för kvalitet.

Och slutligen de olika innebörder de framkallar hos olika människor låter oss skapa ett personligt band till våra kunder, partners och kollegor.
 

Plants on earth