Vår historia på Adama

I nästan 70 år har vi hjälpt bönder göra öknen grön på ett hållbart sätt och har fått en hel nation att blomstra.

Två systerbolag, Makhteshim och Agan har gett sig ut på en resa för att omvandla en kunskap om kemi och jordbrukskemi till lösningar som kan bidra till att föda den växande befolkningen i Israel, trots landets knappa naturresurser. Vår lokala framgång har utvecklats till en vision om att tillhandahålla kompromisslösa högkvalitativa produkter för skydd av grödor till bönder över hela världen.

För varje årtionde har vi utökat vår kapacitet och växt till ett globalt företag, lockat till oss värdefulla människor, organisationer och samarbetspartners som bidrar med sin egen kultur och erfarenhet varje dag. Via vår personal, våra produkter och våt kunskap kan vi erbjuda nya och bättre lösningar som förenklar livet för alla bönder i hela världen.

Vårt samarbete med ChemChina har inlett ett nytt kapitel i vår historia. De ömsesidiga fördelarna med vår sammanslagning kommer att kännas utanför Kina när vi agerar för att stärka vårt globala ledarskap.

Tillsammans, som en global organisation, strävar vi efter att ge vår personal möjligheten att stödja bönder och världens jordbruksgemenskap. Genom att matcha behoven och erfarenheterna hos bönder, för att förbättra skördarnas avkastningar och förenkla jordbruksmetoderna, med mindre mark och mindre insats.

Med vårt livslånga fokus på innovation och passion för att förenkla livet för bonden, står Adama idag redo att hjälpa till att nå de livsviktiga behoven i det globala jordbruket, att göra vår insats för att föda en stor och växande befolkning.

Timeline history of Adama