Simply. Grow. Together.

Simply. Grow. Together. Det är Adamas löfte till lantbrukaren, jordbruket och våra anställda. Tre enkla ord som lovar en bestående förändring inom jordbruket överallt, samtidigt som de säkerställer vårt företags hållbarhet.

Vad menas med ”Simply” eller ”Enkelt”? Det innebär större säkerhet och bättre planering. Det är så vi hjälper till att förbättra livskvaliteten för lantbrukare och deras familjer. Det är också så vi arbetar inom företaget. Att göra saker professionellt men enkelt. Inte krångla till det.

”Grow” eller ”Väx” är den ultimata fördelen för dig som lantbrukare, i alla ordets betydelser: högre skördeavkastning, utveckling av verksamheten, att höja statusen, att utöka jordbruket. Det betyder inte bara enastående support på fältet. Vi ger även stöd och vägledning från sådd till försäljning, för ditt företag och mycket annat. Vi vill bidra till att återupprätta jordbrukets välförtjänade status i samhället. Växtkraft handlar också om vårt engagemang för våra anställda och deras förmåga att nå ut och förändra.

”Together” eller ”Tillsammans” – det är så vi utvecklar och levererar enkelhet – tillsammans med familjer, medarbetare och alla inblandade i jordbruket. Det är ett upprop att arbeta tillsammans över marknader och funktioner till förmån för verksamheten och vår jord. Jordbruk är en alldeles för viktig sak för en person eller ett företag att skapa agendan för: vi alla måste dela på ansvaret.

Man at field