Bontima

Skräddarsydd för korn

Mirador Forte pack

Vår lösning

Bontima är en mycket bra lösning mot bladfläcksjuka, mjöldagg och kornrost i höst- och vårkorn.

  • Triazolfri lösning

  • Förebyggande samt kurativ

  • Bra resistensstrategi

Användningsområde

Bontima är godkänd för användning i höst- och vårkorn. Från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Maxdoseringen är 2,0 l/ha.

 

Verkningssätt

 

Isopyrazam tillhör gruppen SDHI (FRAC-kod 7). 
Den hämmar respirationen i svampens celler. Cyprodinil tillhör gruppen anilinopyrimidiner (FRAC-kod 9) och verkar genom att hämma biosyntesen av proteinet methionin. 

Kombinationen av de aktiva substanserna gör att Bontima® verkar både förebyggande och kurativt på svampsjukdomarna. 

En del av de aktiva substansen stannar kvar på bladytan efter behandling medan en del transporteras i plantan med hjälp av saftströmmen ut i plantans olika delar (systemisk verkan). 

Bontima® fungerar som bäst om den används förebyggande eller i ett tidigt stadium av svamputvecklingen. Effekten varar generellt i 4-6 veckor efter behandling.

 

Att tänka på

•    Behandla gröda som är i god tillväxt, men undvik höga temperaturer med stark solinstrålning.
•    Alternera mellan verkningsmekanismer, max 1 SDHI produkt per fält och säsong. 
•    Blanda gärna med Mirador eller annan strobilurin 

Stråsäd

Bontima är godkänd för användning i höst- och vårkorn. Från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Maxdoseringen är 2,0 l/ha.

aktiv substans

Isopyrazam 62.5 g/L

Cyprodinil 187.5 g/L

Bontima virkning
Izopyrasam är stark på svamp-sjukdomar i stråsäd.
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel