Bumper 25 EC

Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Bumper 25 EC

Vår lösning

Bumper har mycket god effekt på vetets bladfläcksjuka och gulrost. Genom att kombinera den med ytterligare en triazol får vi en stark kombination även mot svartpricksjuka i vete.

  • Bred effekt
  • Flexibel användning
  • Enkel att blanda 

Användningsområde
Bumper är godkänd för användning i höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn samt havre. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Bumper tas upp inom en timme av växten och transporteras sedan uppåt och utåt med bladsaften vilket gör att även nytillväxten skyddas. Bumper verkar i första hand förebyggande.

Att tänka på

  • Bumper kan användas från 6°C, men undvik behandling vid höga temperaturer med stark solinstrålning.
  • Karenstid 42 dagar till skörd
  • Max 2 behandlingar/säsong

Havre

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i havre från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har god effekt på bladfläcksvampar i havre. Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Höstkorn

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i höstkorn från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har god effekt på kornets bladfläck- och sköldfläcksjuka. Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Höstvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i höstvete från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har en god effekt på de flesta svampsjukdomarna i vete. Om angreppet består av rost eller DTR, uppnås en mycket god effekt med Bumper till ett rimligt pris! Förekommer ett kraftigt angrepp av svartpricksjuka (septoria) rekommenderar vi att du blandar Bumper med 0,2-0,4 l/ha Proline för att förstärka effekten.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Råg

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i råg från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har en god effekt på brunrost i råg och för att stärka effekten på brunfläcksjuka blandas Bumper lämpligtvis med en strobiluin, till exempel Mirador.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Rågvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i rågvete från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har en god effekt på gulrost och vetets bladfläcksjuka i rågvete och för att stärka effekten på brunfläcksjuka blandas Bumper lämpligtvis med en strobiluin, till exempel Mirador.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Vårkorn

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i vårkorn från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har god effekt på kornets bladfläck- och sköldfläcksjuka. Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Vårvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Bumper är registrerad för svampbehandling i vårvete från DC 26 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Bumper har en god effekt på de flesta svampsjukdomarna i vete. Om angreppet består av rost eller DTR, uppnås en mycket god effekt med Bumper till ett rimligt pris! Förekommer ett kraftigt angrepp av svartpricksjuka (septoria) rekommenderar vi att du blandar Bumper med 0,2-0,4 l/ha Proline för att förstärka effekten.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Bumper kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Bumper uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

aktiv substans

250 g/l Propikonazol
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel