Mirador 250 SC

Mirador är den bredverkande fungiciden med många användningsområden

Mirador

Vår lösning

Mirador är en effektiv fungicid som kan användas ensam eller i blandning med triazoler.

  • Bred etikett
  • Flexibel användning
  • Långvarig effekt
Användningsområde
Mirador är godkänd för användning i odlingar av stråsäd, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärtor, åkerbönor, salladslök, gräslök, jordgubbar, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, schalottenlök, vitlök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat, ruccola, purjolök, rödbeta, kålrot, rova, skogsplantskolor samt gräsfrö. För mer information se specifik gröda nedan.
 
Verkningssätt
Mirador innehåller den systemiska verksamma beståndsdelen azoxystrobin vilken tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin stoppar svampens utveckling genom att blockera dess andningsprocess. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Preparatet verkar i första hand förebyggande men har till viss del kurativ effekt på svampsjukdomar.
 
Att tänka på
  • 1 timmes regnfasthet
  • Ingen blandning med mangansulfat, ammoniumnitrat samt urea
  • Beakta gällande karenstider

Åkerböna

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i åkerböna från DC 60 till DC 69 mot Chokladfläcksjuka (Botrytis fabae), Bönrost (Uromyces fabae) och Bönfläcksjuka (Ascochyta fabae).

Måttlig till god effekt mot bönfläcksjuka (Ascochyta fabae). Svag mot chokladfläcksjuka och bönrost. Max 1,0 l/ha per säsong. Max 2 behandlingar/säsong. Karenstid 35 dagar torkad böna och 14 dagar färsk böna.

Ärtor

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i konservärt samt ärtor till mogen skörd från DC 60 till DC 69 mot Ärtbladmögel (Peronospora viciae) och Ärtfläcksjuka (Ascochyta pisi).

Måttlig till god effekt mot ärtfläcksjuka. Svag till måttlig effekt mot ärtbladmögel. Max 1 l/ha och säsong. Max 2 behandlingar/säsong. Karenstid 35 dagar torkad ärt och 14 dagar färsk ärt.

Dill

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i dill från DC 13 till DC 39. Mirador har god effekt mot bladfläckar (Alternaria alternata och Cercosporidium punctum). Effektivt mot bomullsmögel i krondill. Max 2 behandlingar/säsong.
Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Gräsfrö

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i gräsfrö från att två noder finns till att halva axet är framme (DC 32-55).
Mirador har god effekt på de aggressiva rostsvamparna.

I engelskt rajgräs ger Mirador® måttlig till god effekt mot svartrost och mjöldagg. Effekten mot kronrost är svagare. I ängsgröe ger Mirador® måttlig till god effekt mot rostsjukdomar på bladen samt mot mjöldagg. I ängssvingel ger Mirador® svag effekt mot bladfläcksvampar.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Gräslök

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i gräslök från DC 15 till DC 45 mot Rost (Puccinia alli).

Dosering under 0,8 l/ha rekommenderas inte. Måttlig till god effekt mot rost. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 7 dagar.

Havre

Dosering: 0,5 l/ha

Mirador är registrerad för användning i havre från att tre noder finns till begynnande blomning (DC 33-61).
Mirador har god effekt på både bladfläcksjuka och kronrost.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Höstkorn

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i höstkorn från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Mirador har god effekt på både kornets bladfläcksjuka och kornrost.

Ofta är 0,25-0,4 l/ha tillräckligt. Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Stereo® samt den lägre doseringen av Mirador®. Vid tidiga angrepp (DC 30-32) kan två behandlingar vara aktuellt, använd då de lägre doseringarna.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Höstvete

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i höstvete från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Mirador har god effekt på de aggressiva rostsvamparna samt sotaxsvampar.

Ofta är 0,25-0,5 l/ha tillräckligt. Vid tidiga angrepp eller känsliga sorter kan två behandlingar vara aktuellt, använd då den lägre doseringen av Mirador®

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Jordgubbar

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i jordgubbar från DC 51 till DC 77 mot Gråmögel (Botrytis cinerea) och Mjöldagg (Sphaerotheca macularis).

Dosering under 0,8 l/ha rekommenderas inte. Måttlig till god effekt mot gråmögel och mjöldagg i jordgubbar. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 7 dagar.

Kål

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i rödkål och vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål från DC 41 till DC 49 mot Svartfläcksjuka (Alternaria spp.), Ringfläcksjuka (Mycosporella brassicola), Vitrost (Albugo candida).

Måttlig till god effekt mot svartfläcksjuka Alternaria spp.), ringfläcksjuka (Mycosp-haerella brassicicola) och vitrost (Albugo candida). Använd Mirador® (dos 0,8-1 l/ha; 1-2 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 12 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Kålrot och rova

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i kålrot och rova från DC 37 till DC 39 mot Svartfläcksjuka (Alternaria spp.), Ringfläcksjuka (Mycosporella brassicola) och Vitrost (Albugo candida).

Måttlig till god effekt mot svartfläcksjuka (Alternaria spp.), ringfläcksjuka (Mycosp-haerella brassicicola) och vitrost (Albugo candida). Använd Mirador® (dos 0,8-1,0 l/ha; 1-2 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 21 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 40 dagar.

Kinakål

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i kinakål från DC 41 till DC 49 mot svartfläcksjuka (Alternaria spp.), pythium-röta (Pythium trachepileum) och bladfläckar (Pseudocercosporella capsellae)

Mycket god effekt mot bladfläckar orsakade av Pseudocercosporella capsella vid förebyggande behandling.
Effekten mot röta orsakad av Pythium trachepileum är lägre. Vattenmängden ska i detta fall vara 1500 l/ha.
Använd Mirador® (dos 0,8-1,0l/ ha; 1-2 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 12 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Lök och salladslök

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i kepalök, schalottenlök, vitlök och sallatslök från DC 15 till DC 45 mot Lökbladmögel (Peronospora destructor) och Gråmögelbladfläcksjuka (Botrytis squamosa).

Måttlig effekt mot lökbladmögel och gråmögelbladfläcksjuka. Använd Mirador® (dos 0,5-1,0 l/ha; 1-3 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Morötter, persiljerot och palsternacka

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i morötter, persiljerot och palsternacka från DC 11 till DC 49 mot Mjöldagg (Erysiphe spp.), Alternaria bladfläckar (Alternaria dauci) och Cercospora bladfläckar (Cercospora carotae).

Måttlig till god effekt mot mjöldagg och bladfläckar som orsakats av Alternaria och Cercospora. Mot mjöldagg är Mirador® ett komplement till andra fungicider. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 10 dagar.

Persilja

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i persilja från DC 13 till DC 30 mot Bladmögel (Plasmopara petroselinii) samt Bladfläckar orsakade av Septoria petroselini.

God effekt mot bladmögel i persilja. Effekten kan bli otillräcklig i persilja som skördas flera gånger. God effekt mot Septoria i persilja. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Potatis

Dosering: 0,3-0,5 l/ha
Max 2 gånger

Mirador är registrerad för användning i potatis från DC 71 till DC 89 mot torrfläcksjuka.

Mot torrfläcksjuka (Alternaria) i slutet av juli och början av augusti. Två behandlingar med 10-14 dagars intervall.
Anpassa doseringen efter angreppsnivån.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium. Karenstid 14 dagar.

Purjolök

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i purjolök från DC 12 till DC 47 mot Purjolöksrost (Puccinia porri), Pappersfläcksjuka (Phytophtora porri) och Purpurfläcksjuka (Alternaria porri).

Måttlig till god effekt mot purjorost, pappersfläcksjuka och purpurfläcksjuka. Använd Mirador® (dos 0,8-1,0 l/ha; 1-3 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 12 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 42 dagar.

Råg

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i råg från att det finns två noder till begynnande blomning (DC 32-61).
Mirador har god effekt på de aggressiva rostsvamparna.

Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Stereo® samt den lägre doseringen av Mirador®.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Rågvete

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i rågvete från att det finns två noder till begynnande blomning (DC 32-61).
Mirador har god effekt på de aggressiva rostsvamparna.

Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Stereo® samt den lägre doseringen av Mirador®.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Raps och rybs

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i raps och rybs från full blom till dess att 50 % av skidorna nått full storlek (DC 65-75). Mirador har god effekt på svarfläcksjuka och bomullsmögel.

Behandling mot svartfläcksjuka bör ske när 50-70% av skidorna har nått full storlek. Behandling mot bomullsmögel bör ske i full blom. Använd den högre doseringen vid kraftiga angrepp.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium. Karenstid 28 dagar.

Rödbetor

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i rödbetor från DC 37 till DC 39 mot Ramularia (Ramularia beticola), Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola, Betmjöldagg (Erysiphe betae) och Betrost (Uromyces betae).

Svag till måttlig effekt mot betmjöldagg och Ramularia. Måttlig effekt mot betrost. Måttlig effekt mot Cercospora.
Max 2 behandlingar/säsong. Minst 21 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 40 dagar.

Ruccola

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i ruccola från DC 13 till DC 39 mot Kålbladmögel (Peronospora parasitica).

God effekt mot kålbladmögel om det används förebyggande och behandlingsintervallet vid gynnsamma förhållanden är 7 dagar. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Sallat

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i sallat från DC 13 till DC 39 mot Sallatsbladmögel (Bremia lactuca).

God effekt mot sallatsbladmögel om det används förebyggande och behandlingsintervallet vid gynnsamma förhållanden för svampen inte överstiger 7-10 dagar. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Skogsplantskolor

Dosering: 1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning mot tallskytt i skogsplantskolor från början av juli till förhöst.

Första behandlingen i början av juli. Tidsintervallet mellan behandlingar bör vara minst 21 dagar.
Behandlingssäsongen omfattar sommar och förhöst. I odlingar av barrotsplantor och liknande system: Högst 2 behandlingar per säsong. I odlingar av täckrotsplantor: Högst 5 behandlingar per säsong. Under regnrika år dock högst 3 behandlingar per säsong. I bekämpnings - program med mer än 3 behandlingar per säsong, bör Mirador ® alterneras med annat svampbekämpningsmedel. Säkerhetstiden, mellan besprutning och hantering av plantorna, bör vara minst 10 dagar.

Sockerbetor

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i sockerbetor från DC 37 till DC 39 mot Ramularia (Ramularia beticola), Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola, Betmjöldagg (Erysiphe betae) och Betrost (Uromyces betae).

Svag till måttlig effekt mot betmjöldagg och Ramularia. Måttlig effekt mot betrost. Måttlig effekt mot Cercospora.
Max 2 behandlingar/säsong. Minst 21 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 40 dagar.

Stjälkselleri

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i stjälkselleri från DC 11 till DC 49 mot Selleribladfläcksjuka (Septoria apiicola).

Måttlig till god effekt mot selleribladfläcksjuka. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 14 dagars intervall mellan behandlingarna. Karenstid 14 dagar.

Vårkorn

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i vårkorn från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Mirador har god effekt på både kornets bladfläcksjuka och kornrost.

Ofta är 0,25-0,4 l/ha tillräckligt. Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Stereo® samt den lägre doseringen av Mirador®. Vid tidiga angrepp (DC 30-32) kan två behandlingar vara aktuellt, använd då de lägre doseringarna.

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

Vårvete

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Mirador är registrerad för användning i vårvete från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Mirador har god effekt på de aggressiva rostsvamparna samt sotaxsvampar.

Ofta är 0,25-0,5 l/ha tillräckligt. Vid tidiga angrepp eller känsliga sorter kan två behandlingar vara aktuellt, använd då den lägre doseringen av Mirador®

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium.

aktiv substans

Azoxystrobin 250 g/l
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel