Stereo

Stereo är den bredverkande fungiciden i stråsäd

stereo adama

Vår lösning

Stereo är den bredverkande fungiciden i stråsäd.

  • Bred effekt
  • Förebyggande samt kurativ
  • Anti-resistens strategi

Användningsområde Stereo är godkänd för användning i höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Stereo innehåller två aktiva substanser, cyprodinil och propikonazol. Tillsammans ger de ett brett verkningsspektrum och verkar både förebyggande och kurativt. Cyprodinil har dessutom ett verkningssätt som skiljer sig från triazolernas och strobilurinernas vilket gör cyprodinil till en mycket lämplig produkt ur resistenssynpunkt.

Att tänka på

  • Behandla gröda som är i god tillväxt, men undvik höga temperaturer med stark solinstrålning.
  • Karenstid 42 dagar till skörd
  • Max 1 behandling/säsong

Höstkorn

Dosering: 0,8-1,5 l/ha

Stereo är registrerad för användning i höstkorn från begynnande stråskjutning till begynnande axgång (DC 30-49).

Stereo är ett utmärkt svampmedel mot sköld- och bladfläcksjuka i korn. Samtidigt har Stereo en god effekt mot mjöldagg. Detta breda verkningsspektrum gör Stereo till ett särskilt säkert alternativ mot svampsjukdomar i korn. Stereo är ett bra alternativ vid tidiga behandlingar i höstsäd vid stadie 30-39 och kan blandas med de flesta ogräsmedel.

Stereo är en viktig del i att förhindra uppbyggnad av resistenta populationer av olika svampsjukdomar. Stereo kan antingen ingå ensamt i ett program eller i tankblandningar. Karenstid 42 dagar.

Höstvete

Dosering: 1,0-1,5 l/ha

Stereo är registrerad för användning i höstvete från begynnande stråskjutning till begynnande axgång (DC 30-49).

Stereo är en bredverkande produkt som bland annat har god effekt på rostsvampar, mjöldagg samt vetets bladfläcksjuka. Stereo har även bra effekt mot stråknäckare vid högre doser. Stereo är ett bra alternativ vid tidiga behandlingar i höstsäd vid stadie 30-39 och kan blandas med de flesta ogräsmedel.

Stereo är en viktig del i att förhindra uppbyggnad av resistenta populationer av olika svampsjukdomar. Stereo kan antingen ingå ensamt i ett program eller i tankblandningar. Karenstid 42 dagar.

Råg

Dosering: 1,0-1,5 l/ha

Stereo är registrerad för användning i råg från begynnande stråskjutning till begynnande axgång (DC 30-49).

Stereo är en bredverkande produkt som bland annat har god effekt på rostsvampar, mjöldagg samt sköldfläcksjuka och brunfläcksjuka i råg. Stereo har även bra effekt mot stråknäckare vid högre doser. Stereo är ett bra alternativ vid tidiga behandlingar i höstsäd vid stadie 30-39 och kan blandas med de flesta ogräsmedel.

Stereo är en viktig del i att förhindra uppbyggnad av resistenta populationer av olika svampsjukdomar. Stereo kan antingen ingå ensamt i ett program eller i tankblandningar. Karenstid 42 dagar.

Rågvete

Dosering: 0,8-1,5 l/ha

Stereo är registrerad för användning i rågvete från begynnande stråskjutning till begynnande axgång (DC 30-49). Stereo är en bredverkande produkt som bland annat har god effekt på rostsvampar, mjöldagg samt sköldfläcksjuka och brunfläcksjuka i rågvete. Stereo har även bra effekt mot stråknäckare vid högre doser.

Stereo är ett bra alternativ vid tidiga behandlingar i höstsäd vid stadie 30-39 och kan blandas med de flesta ogräsmedel.

Stereo är en viktig del i att förhindra uppbyggnad av resistenta populationer av olika svampsjukdomar. Stereo kan antingen ingå ensamt i ett program eller i tankblandningar. Karenstid 42 dagar.

Vårkorn

Dosering: 0,8-1,5 l/ha

Stereo är registrerad för användning i vårkorn från begynnande stråskjutning till begynnande axgång (DC 30-49).

Stereo är ett utmärkt svampmedel mot sköld- och bladfläcksjuka i korn. Samtidigt har Stereo en god effekt mot mjöldagg. Detta breda verkningsspektrum gör Stereo till ett särskilt säkert alternativ mot svampsjukdomar i korn.

Stereo är en viktig del i att förhindra uppbyggnad av resistenta populationer av olika svampsjukdomar. Stereo kan antingen ingå ensamt i ett program eller i tankblandningar. Karenstid 42 dagar.

Vårvete

Dosering: 1,0-1,5 l/ha

Stereo är registrerad för användning i vårvete från begynnande stråskjutning till begynnande axgång (DC 30-49).

Stereo är en bredverkande produkt som bland annat har god effekt på rostsvampar, mjöldagg samt vetets bladfläcksjuka. Stereo kan blandas med de flesta ogräsmedel.

Stereo är en viktig del i att förhindra uppbyggnad av resistenta populationer av olika svampsjukdomar. Stereo kan antingen ingå ensamt i ett program eller i tankblandningar. Karenstid 42 dagar.

aktiv substans

Cyprodinil 250 g/l och propikonazol 63 g/l
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel