Tilt 250 EC

Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Tilt

Vår lösning

Tilt har mycket god effekt på vetets bladfläcksjuka och gulrost. Genom att kombinera den med ytterligare en triazol får vi en stark kombination även mot svartpricksjuka i vete.

  • Bred effekt
  • Flexibel användning
  • Enkel att blanda

Användningsområde
Tilt är godkänd för användning i höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn samt havre. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Tilt tas upp inom en timme av växten och transporteras sedan uppåt och utåt med bladsaften vilket gör att även nytillväxten skyddas. Tilt verkar i första hand förebyggande. 

Att tänka på
  • Tilt kan användas från 6°C, men undvik behandling vid höga temperaturer med stark solinstrålning.
  • Karenstid 40 dagar till skörd
  • Max 2 behandlingar/säsong

Havre

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i havre från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har god effekt på bladfläcksvampar i havre. Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Höstkorn

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i höstkorn från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har god effekt på kornets bladfläck- och sköldfläcksjuka. Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner.
Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Höstvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i höstvete från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har en god effekt på de flesta svampsjukdomarna i vete. Om angreppet består av rost eller DTR, uppnås en mycket god effekt med Tilt till ett rimligt pris!
Förekommer ett kraftigt angrepp av svartpricksjuka (septoria) rekommenderar vi att du blandar Tilt med 0,2-0,4 l/ha Proline för att förstärka effekten.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Råg

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i råg från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har en god effekt på brunrost i råg och för att stärka effekten på brunfläcksjuka blandas Tilt lämpligtvis med en strobilurin, till exempel Mirador.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Rågvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i rågvete från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har en god effekt på gulrost och vetets bladfläcksjuka i rågvete och för att stärka effekten på brunfläcksjuka blandas Tilt lämpligtvis med en strobiluin, till exempel Mirador.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Vårkorn

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i vårkorn från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har god effekt på kornets bladfläck- och sköldfläcksjuka. Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner.
Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

Vårvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tilt är registrerad för svampbehandling i vårvete från DC 26 till DC 55. Max 2 behandlingar/år.

Tilt har en god effekt på de flesta svampsjukdomarna i vete. Om angreppet består av rost eller DTR, uppnås en mycket god effekt med Tilt till ett rimligt pris!
Förekommer ett kraftigt angrepp av svartpricksjuka (septoria) rekommenderar vi att du blandar Bumper med 0,2-0,4 l/ha Proline för att förstärka effekten.

Om förstärkt verkan mot mjöldagg önskas, rekommenderas Tern som blandningspartner. Tilt kan dessutom blandas med de flesta ogräs- och insektsmedel, under förutsättning att användningstidpunkterna sammanfaller.

Bästa effekt av Tilt uppnås genom att grödan behandlas när den är i full tillväxt, men behandling bör undvikas mitt på dagen i stark sol och vid höga temperaturer.

aktiv substans

Propikonazol 250 g/l
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel