Trimaxx

Starkare strå med mindre

560

Vår lösning

Trimaxx ger ett starkare strå genom att minska cellsträckningen i strået. Detta ger tjockare stråväggar och kortare strå, vilket minskar risken för liggsäd.

  • Motverkar liggsäd
  • Jämnare mognad
  • Ökad rotutveckling 

Användningsområde
Trimaxx är godkänd för användning i höst- och vårvete, råg, rågvete, höst- och vårkorn, havre samt gräs för fröproduktion. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Med sin unika formulering tas Trimaxx snabbt upp i växten genom bladen och strået. Därefter transporteras den systemiskt till tillväxtpunkterna där den påverkar celltillväxten genom att hämma bildningen av gibberelinsyror, som är essentiella för cellsträckningen. Resultatet blir ett kortare och kraftigare strå och därmed minskar risken för liggsäd. Ytterligare en positiv effekt är att rotutvecklingen ökar och vilket bidrar till bättre växtnäringsupptag samt att grödan blir mindre känslig för torkstress.

Att tänka på

  • Eftersträva hög solinstrålning och en temperatur på minst 10⁰C, ej över 24⁰C
  • Undvik behandling i samband med frost före eller efter behandling

Gräsfrö

Dosering: 0,5-1,0 l/ha 

Trimaxx är registrerad för användning i gräsfrö från DC 30 till DC 31, det vill säga i början av stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås. 

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Havre

Dosering: 0,2-0,4 l/ha 

Trimaxx är registrerad för användning i havre från DC 31 till DC 34, det vill säga fram till dess att fyra noder finns. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås. 

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Höstkorn

Dosering: 0,2-0,5 l/ha 

Trimaxx är registrerad för användning i höstkorn från DC 31 till DC 39, det vill säga genom hela stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås. Önskar vi minska risken för axbrytning bör grödan behandlas senare i stråskjutningen DC 37-39. 

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Höstvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha 

Trimaxx är registrerad för användning i höstvete från DC 31 till DC 39, det vill säga genom hela stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås.

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Råg

Dosering: 0,3-0,4 l/ha.

Trimaxx är registrerad för användning i råg från DC 31 till DC 39, det vill säga genom hela stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås.

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Rågvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha 

Trimaxx är registrerad för användning i rågvete från DC 31 till DC 39, det vill säga genom hela stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås.

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Vårkorn

Dosering: 0,2-0,4 l/ha.

Trimaxx är registrerad för användning i vårkorn från DC 31 till DC 39, det vill säga genom hela stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås. Önskar vi minska risken för axbrytning t.ex. i korn bör grödan behandlas senare i stråskjutningen DC 37-39. 

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Vårvete

Dosering: 0,3-0,4 l/ha.

Trimaxx är registrerad för användning i höstvete från DC 31 till DC 39, det vill säga genom hela stråskjutningen. Max 1 behandling/år. 

Genom att behandla grödan tidigt i stråskjutningen (DC 31-33) minskar risken för liggsäd då en stråförtjockning och en högre stråstyrka uppnås.

Vid blandning med triazoler kan Trimaxx dosen reduceras med 20 %. 

Rekommenderad vattenmängd är 150-200 l/ha.

Trimaxx: starkare strå med mindre

image trimaxx

aktiv substans

175 g/l Trinexapak-etyl
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel