Belvedere

Belvedere är godkänd för bekämpning av ogräs i sockerbetor och foderbetor mellan stadie DC 10 till DC 18.

Belvedere adama

Vår lösning

Belvedere innehåller de verksamma beståndsdelarna desmedifam och fenmedifam. Belvedere är kontaktverkande och verkar på plantornas gröna ovanjordiska delar. Det sker inget upptag genom rötterna. Belvedere blockerar fotosyntesen, vilket innebär att bladen påverkas och vissnar. Först ses nedvissningen mellan nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och till sist hela plantan. Betorna kan inaktivera och bryta ner de verksamma beståndsdelarna inne i plantans celler. De flesta ogräsarter saknar denna egenskap.

Foderbetor

Dosering: Max 3 behandlingar med 0,6 l/ha.
Max 4 behandlingar med 0,45 l/ha.

Belvedere® är ett bredverkande och skonsamt ogräsmedel i betor.

Sockerbetor

Dosering: Max 3 behandlingar med 0,6 l/ha.
Max 4 behandlingar med 0,45 l/ha.

Belvedere är ett bredverkande och skonsamt ogräsmedel i betor.

aktiv substans

Desmedifam 160 g/l + Fenmedifam 160 g/l
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel