Beta-Baythroid SC 025

Beta-Baythroid representeras från och med mars 2018 av Nufarm.

Vår lösning

Kontakta Nufarm vid eventuella frågor på produkten, se http://www.nufarm.com/SE/Kontakt

aktiv substans

Betacyflutrin 2,5%
Varning om växtskyddsmedel