Beta-Baythroid SC 025

Beta-Baythroid är den breda insekticiden.

Beta-Baythroid SC 025

  • Myzus persicae

  • Macrosiphum Euphorbiae

  • Aphis Fabae

  • Meligethes Aeneus

  • Leptinotarsa Decemlineata

    Leptinotarsa Decemlineata
  • Thrips Tabaci

Vår lösning

Produktbeskrivning

Beta-Baythroid innehåller den aktiva ingrediensen betacyflutrin 2,5 vikt-% och är en insekticid i gruppen syntetiska pyretroider. Substansen verkar på skadeinsekterna främst som ett kontaktgift men fungerar samtidigt som ett maggift. Effekten kommer mycket snabbt (“knockdown-effekt”). Beta-Baythroid är högaktivt mot skadegörare tillhörande insektsgrupper såsom fjärilslarver, skalbaggar, gallmyggor, stekellarver, trips, stritar, bladlöss, bladloppor, kackerlackor, med flera. Beta-Baythroid har en utpräglad långtidsverkan och genom att anpassa dosen till grödans utveckling kan man styra behandlingens varaktighet. Beta-Baythroid har verkan vid låga temperaturer, god regnbeständighet samt är skonsam för behandlade växter.

Mot skadeinsekter i höstvete, vårvete, råg, rågvete, oljeväxter, potatis, socker- och foderbetor, ärtor, gräs- och klöverfrö, fodermajs, äpple och päron. Även mot skadeinsekter i brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål och grönkål samt prydnadsväxter.

Max två behandlingar per säsong, minst 14 dagar mellan behandlingarna. 

Beta-Baythroid är bifarligt, men bekämpning före blomning i oljeväxtodlingar är tillåten även om det finns blommande undervegetation under förutsättning att sprutningen utförs mellan 23.00 och 03.00. 

Läs alltid etiketten före användning!

Ärtor

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av ärtvivel, trips och ärtbladlus vid angrepp, samt ärtvecklare vid begynnande baljsättning. Karenstiden är 21 dagar för torra och 7 dagar för gröna ärtor.

Fodermajs

Dosering: 0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av fritfluga vid 1,5 bladstadiet. Karenstiden är 28 dagar till skörd.

Gräsfrö

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av vitaxkvalster på våren när maskrosorna blommar, samt timotejfluga i början av maj när björkarna slår ut. Karenstiden är 53 dagar till skörd.

Höstvete

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av trips, bladlöss, vetemygga och sädesbladbagge vid angrepp. Karenstiden är 21 dagar till skörd.

Klöverfrö

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av klöverspetsvivel vid behov före blomning. Karenstiden är 7 dagar till skörd.

Potatis

Dosering: 0,40-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av stritar, stinkflyn, bladlöss och trips vid angrepp. Karenstiden är 28 dagar till skörd.

Råg

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av trips, bladlöss, vetemygga och sädesbladbagge vid angrepp. Karenstiden är 21 dagar till skörd.

Rågvete

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av trips, bladlöss, vetemygga och sädesbladbagge vid angrepp. Karenstiden är 21 dagar till skörd.

Raps och rybs

Dosering: 0,15-0,30 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av rapsjordloppa och kålbladstekel vid behov från rapsens uppkomst tills rapsen har 5 örtblad. Karenstiden är 53 dagar till skörd. 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av rapsbaggar* från tidigt till sent knoppstadium enligt tröskelvärden. Karenstiden är 53 dagar till skörd. 

Beta-Baythroid är bifarligt, men bekämpning före blomning i oljeväxtodlingar är tillåten även om det finns blommande undervegetation under förutsättning att sprutningen utförs mellan 23.00 och 03.00. 

* Observera att resistens mot de flesta pyretroider på marknaden förkommer hos rapsbaggarna. Om resistens misstänks, välj Mavrik. 

Läs alltid etiketten före användning!

Sockerbetor och foderbetor

Dosering: 0,30-0,40 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för bekämpning av trips, jordloppa, skinnarbagge och betfluga vid behov. Karenstiden är 28 dagar till skörd.

Vårvete

Dosering: 0,30-0,50 l/ha 

Beta-Baythroid är registrerad för användning mot trips, bladlöss, vetemygga och sädesbladbagge när angrepp uppstår samt fritfluga vid 1,5 bladstadiet. Karenstiden är 21 dagar till skörd. 

Läs alltid etiketten före användning.

aktiv substans

Betacyflutrin 2,5%
Varning om växtskyddsmedel