Starkt tillskott i kampen mot svartpricksjuka

Nu lanserar Adama en ny fungicid i Sverige mot svampangrepp i vete och korn. Den heter Folpan 500 SC och innehåller 500 g Folpet per liter. De officiella höstveteförsöken som gjorts i Mellansverige under 2015 visar på en effektökning mot Septoria Tritici på upp emot 15 procentenheter jämfört med led utan Folpan.

Dessutom visar resistenstester från bland annat Danmark att en behandling med Folpan minskar risken för att resistenta populationer av svartpricksjuka uppförökas. Folpan försvarar väl sin inblandning då en ökad bekämpningseffekt även leder till en högre skörd. Adamas registrering av Folpan 500 SC i Sverige gäller fr o m 2 januari i år.

Läs här för produktinformation.

Det här är en viktig nyckel i kampen mot resistensutvecklingen på bl a Septoria Tritici, säger Rikard Larsson på Adama. Vi rekommenderar att Folpan 500 SC alltid används i blandning tillsammans med en stark triazol för att verka optimalt, eftersom det är just kombinationseffekten som ger styrkan i behandlingen.

De fungicider som hittills varit registrerade i Sverige verkar enbart på en plats i svampcellen. Folpan fungerar inte bara som en infektionsbarriär på bladytan. När sporer bildas, tränger Folpan in i svampen och hindrar den att utvecklas. Den aktiva substansen i Folpan slår då på tre områden: svampens celldelning, respiration och energiproduktion, vilket ger en mycket robust effekt.

Multisiteresistensbrytaren Folpan bör användas tidigt i svampens utveckling. Den är registrerad för användning från stadie 30 till 59 på vår- och höstvete samt vår- och höstkorn. Det innebär att den ska vara med redan i första svampbehandlingen mot svartpricksjuka och sköldfläcksjuka.

Folpan image 1
folpan image 2
folpan image 3