Hög tid att välja din ogrässtrategi!

13/09/2016

Det finns flera goda skäl till att börja ogräsbekämpningen av din stråsäd redan nu i höst. Viol, veronika, våtarv och plister är bara några ogräs som gärna växer sig stora på hösten och därmed konkurrerar om både utrymme och växtnäring med grödan. Ett alltför tätt bestånd leder också till ökad risk för utvintring genom angrepp av t ex snömögel. En ytterligare faktor är att en påbörjad ogräsbekämpning på hösten leder till mindre stress på våren. Ogräsen har därmed inget försprång utan du kan i lugn och ro gödsla dina grödor och så din vårsäd innan du gör en anpassad bekämpning av de ogräs som återstår.

Den viktigaste anledningen till höstbekämpning är ändå med hänsyn till resistens. Flera av de produkter vi använder på hösten är resistensbrytare till SU-resistenta ogräs som t ex våtarv. Även om du inte känner till att du har resistenta ogräs i dina fält så gäller det att ”mota Olle i grind”, då resistens är ett växande problem och antalet nya verkningsmekanismer lyser med sin frånvaro i Sverige.

Vad har vi för alternativ?
Den självklara grunden i höstbehandlingen är Legacy. Legacy är en SU-resistensbrytare som bekämpar örtogräs både före och efter uppkomst vilket gör den mycket flexibel.

Örtogräs
Legacy kan med fördel användas direkt efter sådd eller så snart som spårmarkeringen syns i fältet. Ju mindre ogräsen är desto bättre effekt har vi att vänta. Redan vid en dosering på 0,1 l/ha får vi mycket god effekt på viol, veronika, våtarv och plister. Önskar vi stärka effekten på t ex penningört, lomme, baldersbrå och blåklint bör maxdoseringen 0,25 l/ha användas. För att nå ytterligare förstärkning på ogräs som blåklint, baldersbrå, spillraps och vallmo kan 0,20 l/ha Legacy blandas med 20 g/ha Lexus 50 WG*.

Ört- och gräsogräs
På fält med gräsogräs som åkerven, vitgröe, rajgräs m fl blandas 0,1 l/ha Legacy med fördel med 2,0 l/ha Boxer/Roxy alternativt 0,75 l/ha Atlantis OD*. Även med denna blandning bör bekämpningen sättas in så snart som möjligt efter sådd då jordverkan ger den bästa effekten.

 *Behandling i grödans DC 10-12. Kan ej användas i korn.

För mer information, kontakta Rikard Larsson, 0702-92 22 28, rikard.larsson@adama.com eller Lars Kruse Andersen, +45-512 490 70, lars.andersen@adama.com

Nämnda blandningspartner från andra leverantörer: Atlantis – Bayer Nordic, Boxer – Syngenta, Lexus – DuPont, Roxy - Nordisk Alkali.

Länk till produktsida.

legacy