ร่วมงานขายประจำปี ร้านชัยพฤกษ์

งานขายประจำปี ร้านชัยพฤกษ์

วันที่ 17- 18 มิถุนายน 2558 ทีผ่านมา บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมงานประจำปีของร้านชัยพฤกษ์ สาขาขลุง  ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจ ซักถามข้อมูลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก  ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 


Simply. Grow. Together. 

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

https://www.facebook.com/adamathailand

Activity