คัทแบค+โทเก้นท์+แอมพลิฟาย

ทางเลือกอย่าง.. ชาญฉลาด สำหรับคุม-ฆ่า วัชพืชในนาข้าว 7-12 วัน

cutback togen amplify

ศัตรูพืช

 • หญ้าแดง

  หญ้าแดง
 • หญ้าดอกขาว

  หญ้าดอกขาว
 • หญ้าข้าวนก

  หญ้าข้าวนก
 • ผักปอดนา

  ผ้กปอดนา
 • กกขนาก

  กกขนาก
 • กกทราย

  กกทราย
 • หนวดปลาดุก

  หนวดปลาดุก

ข้าว

สำหรับข้าวอายุ 7-9 วัน 

ใช้คัทแบค 20 ซีซี+โทเก้นท์ 100ซีซี + แอมพลิฟลาย 20 ซีซี 

ผสมน้ำ 40-80 ลิตร พ่นพื้นที่ 1 ไร่ 


สำหรับข้าวอายุ 10-12 วัน 

ใช้คัทแบค 25-30 ซีซี+โทเก้นท์ 125-150ซีซี + แอมพลิฟลาย 25-30  ซีซี 

ผสมน้ำ 40-80 ลิตร พ่นพื้นที่ 1 ไร่ 

ก่อนพ่นต้องไขน้ำออกจากแปลง และไขน้ำเข้า 2-3 วัน หลังพ่น  

คุณประโยชน์

- ชุดคุม-ฆ่า สำหรับกำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกในนาข้าว 
โดยเฉพาะวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าแดง
- คุณภาพมาตรฐานจากอิสราเอล
- สามารถผสมร่วมกับ โคฮีนอร์ เอ็กซ์ เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟ

สารออกฤทธิ์

bispyribac sodium 10% W/V SC + clomazone48% W/V EC
กลุ่มสารเคมี Pyrimidinyloxybenzoic + lsoxazolidinone