โทก้า : ตวงง่าย ไม่ฟุ้งกระจาย

ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานจากอิสราเอล ทำให้สารกำจัดโทก้า ตวงง่าย ใช้ง่าย ไม่มีปัญหาการฟุ้งกระจาย  ปลอดภัยและคุ้มค่าต่อผู้ใช้  


การฟุ้ง toga