ATRAMET COMBI 80WP

Đặc trị cỏ trên ruộng mía, dứa.

aminol 720 SL herbicide

Công dụng

Atramet Combi 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, có tác dụng tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, được phối hợp hoàn hảo của hai hoạt chất tiên tiến nên trừ triệt để cả ba nhóm cỏ (lá rộng, lá hẹp và chác lác) phổ biến torng ruộng mía, dứa (thơm).

Mía tơ

Liều lượng: 2,5-5kg/ha

Phun từ 1-3 ngày sau khi đặt hom giống và 60 ngày sau khi đặt hom giống 

Lượng nước: 400-600L/ha

Thời gian cách ly: không xác định 

Mía gốc

Liều lượng: 2,5-5kg/ha

Phun 50-60 ngày sau đốn, cỏ mọc đuợc 4-6 lá 

Lượng nước: 400-600L/ha

Thời gian cách ly: không xác định 

Dứa (thơm)

Liều lượng: 2,5-5kg/ha

Phun 1-3 ngày sau trồng.

Lượng nước: 400-600L/ha

Thời gian cách ly: không xác định 

Lợi ích 1: Trừ 3 nhóm cỏ, không cần trộn thêm thuốc khác.

Lợi ích 2: Diệt cả cỏ đã mọc lẫn cỏ chưa nảy mầm.

Lợi ích 3: Cây an toàn, phát triển tốt.

Thành phần hoạt chất

Ametryn 40% + Atrazine 40% + Phụ gia 20%