Atranex 80WP

atranex 80wp wp corn

Dịch hại

  • Cỏ bắp

    cobap

Công dụng

Atranex 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền và hậu nảy mầm, tác động nội hấp và lưu dẫn, trừ triệt để phần lớn các loại cỏ lá rộng và lá hẹp khó trị trên ruộng ngô, mía, dứa.

Ngô (bắp)

Liều lượng: 2-2,5kg/ha

Pha 70-100g thuốc với 16L nước, phun trải đều ruộng ngô.

Thời điểm phun: sau khi gieo trồng 1-7 ngày, khi cỏ chưa mọc hoặc đang mọc. 

Dứa (Thơm - Khóm)

Liều lượng: 2,5kg/ha

Pha 70-120g thuốc với 16L nước, phun trải đều ruộng dứa.

Thời điểm phun: Sau khi trồng, khi cây cỏ chưa mọc hoặc đang mọc. Sau khi thu hoạch, khi cây cỏ chưa mọc hoặc đang mọc. 

Mía

Liều lượng: 3,8kg/ha

Pha 70-100g thuốc với 16L nước, phun trải đều ruộng mía.

Thời điểm phun: 

    +Mía tơ: Sau trồng, đặt hom, khi cây cỏ chưa mọc hoặc đang mọc. 

    +Mía gốc: Sau khi chặt mía, khi cây cỏ chưa mọc hoặc đang mọc. 

Lợi ích 1: Ruộng sạch cỏ, ngô sinh trưởng mạnh

Lợi ích 2: Thuốc tan nhanh, không nghẹt béc

Lợi ích 3: Phun một lần cho cả vụ

Thành phần hoạt chất

Atrazine 80%