Fungicide

Mirador® Xtra

Mirador Xtra - fungicide

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Mirador Xtra is een uniek combinatieproduct van een strobilurine en een triazool. Door deze combinatie geeft Mirador Xtra een preventieve, translaminaire en een curatieve werking tegen de diverse graanziekten. Dit product voorkomt kieming van schimmelsporen en remming van de indringing in de celwand.

Toepassing van Mirador Xtra is flexibel: het heeft een toelating in tarwe, gerst, triticale, rogge en spelt en kan ook op alle tijdstippen (T1 of T2) worden toegepast. Bijkomend voordeel is ook de brede werking en de snelle regenvastheid.

Daarnaast is Mirador Xtra ook toegelaten in de graszaadteelt tegen zwarte roest, kroonroest, echte meeldauw en netvlekken- / strepenziekte én ter bestrijding van anthracnose en roest in Vicia-bonen, zowel drooggeoogst als groengeoogst (zonder peul). Vicia-bonen zijn onder andere paardenbonen, duivenbonen en tuinbonen.

Dit product bestrijdt:

  • Netvlekkenziekte / strepenziekte
  • (dwerg)Roest
  • Nevenwerking tegen Septoria en echte meeldauw

Werking azoxystrobin
Azoxystrobin behoort tot de werkzame groep van de methoxy-acrylaten, onderdeel van de QoI-fungicides. Algemene naam van deze groep is strobilurines. Kenmerk van deze groep middelen is dat er een hoog risico op resistentie-ontwikkeling, menging met actieve stoffen uit andere groepen wordt daarom aanbevolen. Azoxystrobin werkt systemisch in de plant.

Werking cyproconazool
Cyproconazool behoort tot de werkzame groep van de triazolen, onderdeel van de DMI-fungicides. Cyproconazool heeft een ‘medium’ kans op resistentie-ontwikkeling en werkt systemisch in de plant.

 

Toelatingen per gewas

Wintertarwe, zomertarwe (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket

Wintertriticale, zomertriticale, winterrogge, zomerrogge, winterspelt, zomerspelt (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket

Winter- en zomergerst (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket

Winterhaver, zomerhaver (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket

Suiker- en voederbieten (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket

Graszaadteelt (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket