Herbicide

Kontakt 320 SC

Vloeibaar spuitmiddel voor het bestrijden van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Kontact - herbicide

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Kontakt is een na-opkomst herbicide om dicotylen te bestrijden in de teelten van bieten, aardbeien, spinazie en warmoes. Door de SC formulering is Kontakt zeer veilig.

De dosis Kontakt320 SC moet aangepast worden aan het stadium van de onkruiden. Hoe kleiner het stadium van de onkruiden hoe beter de werking.

 

Toelatingen per gewas

Aardbeien (Fragaria ananassa)

Dosering:
Toepassen 14-21 dagen na het planten
Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 2 – 3 L/ha eventueel gefractioneerd, volgens de onkruiddruk

Bieten (Beta vulgaris)

Dosering:
Toepassen tijdens gewasstadium kiembladeren tot 8 bladeren (BBCH 10-18)
Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden waaronder duizendknopigen (polygonum spp.): 1 – 3 L/ha

Gefractioneerd toedienen. Vooral bij duizendknopigen, toepassen als de onkruiden nog jong zijn.

Rode biet (kroten) (openlucht)

Dosering:
Toepassingsstadium: kiembladeren tot 4 bladeren (BBCH 10-14)
Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden waaronder duizendknopigen (polygonum spp.): 1 – 3 L/ha, eventueel gefractioneerd. Vooral bij duizendknopigen, toepassen als de onkruiden nog jong zijn (kiembladeren – 2 bladeren).

Spinazie (Spinacia oleracea)

Dosering: Toepassen tijdens gewasstadium 2 tot 4 bladeren (BBCH 12-14)
Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing, in menging met 800 gw.s./ha asulam

Warmoes (snijbiet)

Dosering: Toepassen tijdens gewasstadium 2 tot 4 bladeren (BBCH 12-14)
Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 1 L/ha, 1 toepassing leeg