Nieuw herbicide in aardappelen: Tavas

4/4/2018

Tavas
Tavas bestaat uit twee werkzame stoffen: 250 g/l metribuzin en 62,5 g/l diflufenican. Het is een vloeibare formulering die makkelijk te gebruiken is. De maximale dosering is 1,2 ltr/ha. Tavas dient ruim voor op-komst van de aardappelen toegepast te worden omdat Tavas gewasreactie kan veroorzaken. Tavas heeft een toelating in alle aardapplen.

Kenmerken:

  • Breed werkingsspectrum
  • Vloeibare formulering
  • Goed mengbaar met andere herbiciden   
  • Twee werkingsmechanismen

 

Werkingsmechanisme
Metribuzin wordt al jaren in de aardappelteelt gebruikt en is een vertrouwde partner in de onkruidbestrijding. De werkzame stof ‘diflufenican’ is bekend vanuit de onkruidbestrijding in granen. Adama heeft deze twee stoffen samen in één formulering geproduceerd en dat zorgt voor een uniek en stabiel product.

Metribuzin is een actieve stof uit de herbicidegroep C1 (fotosynthese remmers). Metribuzin heeft een zeer goede bodemwerking, maar heeft ook een contactwerking op het onkruid. Diflufenican is een actieve stof uit de herbicidegroep F1 (PDS remmers). Daarmee wordt een ander werkingsmechanisme in de aardappelteelt geintroduceerd. Werkzame stoffen zoals clomazone en aclonifen bevinden zich in herbicidegroep F3 (caroteen-synthese remmers).
   

Werkingsspectrum
Tavas is sterk op onkruiden zoals Perzikkruid, Muur, Melganzevoet en Kamille. Maar ook onkruiden zoals varkensgras, zwarte nachtschade en zwaluwtong worden goed bestreden. Om verminderde gevoeligheid van onkruiden te voorkomen en een zo breed mogelijk werkingsspectrum te creeeren, is het aan te raden om meerdere werkzame stoffen tegelijk te gebruiken. Daarom adviseren wij om Tavas te mengen met andere producten.

 

Ons advies:  
Vroege behandeling met 1,0 ltr/ha Tavas in combinatie met andere herbiciden.