Sort by

Нашата история

Повече от седем десетилетия с визия, предприемачество и развитие

Политика за защита на личните данни на ADAMA

Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика за защита на личните данни") е в сила от 25 май 2018 г. Възможно е периодично да актуализираме Политиката за защита на личните данни, без обаче да намаляваме Вашите права. Актуализациите са приложими от датата на влизане в сила, както е посочено на уебсайта. Цел на настоящата Политика за защита на личните данни Ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени. Целта на нас...

Правила и условия за използване

Резюме Този уебсайт се предоставя от Adama Agricultural Solutions Ltd. За по-подробна информация, моля, използвайте нашия  формуляр за контакт /contact form.      Какво обхващат настоящите условия? Някои от уебстраниците на нашия сайт може да са предназначени само за определени региони или за определени продукти. Макар че съдържанието на тези уебстраници може да се различава, настоящите условия за ползване ("Условията") са приложими като цяло за всяка от нашите уебстраници. Всяко по-н...

Политика за бисквитките

Настоящата Политика за бисквитките описва начина, по който ADAMA използва бисквитки. Настоящата Политика за бисквитките се прилага само по отношение на уебсайтове, мобилни сайтове или мобилни приложения, управлявани от ADAMA LTD, Golan Street, Airport City, Израел ("ADAMA", наричана също "ние", "наш" или "нас"), към които е публикувана директна хипервръзка към настоящата Политика за бисквитките ("Сайт" или "Сайтове").  Нашият Сайт използва "бисквитки", за да гарантираме, че Ви предост...

Етичен кодекс

ADAMA Agricultural Solutions [1] е глобална компания, която осъществява своята дейност в повече от 100 държави по света, в променяща се работна среда, произтичаща, наред с другото, от различията в културата, обичаите и правната система на всяка една държава. Дружеството отдава голямо значение на приемането на Етичния кодекс, който ще насочва всички служители, мениджъри и работници на Дружеството [2] относно правилата за поведение, изисквани от тях като представители на Дружеството при...

Борба с подкупите и корупцията

ADAMA се ангажира да спазва най-високите етични стандарти, като съблюдава всички приложими закони, правила и разпоредби с цел предотвратяване на публични и частни подкупи и корупционно поведение в нашата организация. Настоящата политика подробно описва значението и последиците от тези ангажименти, както и начина, по който те следва да бъдат изпълнявани. Настоящата политика е приложима спрямо всички служители, директори, ръководители на ADAMA и всички трети страни, които действат от им...