Trimmer Tomahawk obrázek

Jak na jarní plevele v obilí

Tři inovovaná řešení jsou k dispozici
Trimmer Tomahawk obrázek

Společnost ADAMA přináší zajímavá řešení s dobrým poměrem užitku a ceny a s širokou registrací. Vedle inovovaného balíčku Trimmer 500 + Tomahawk (dříve zvaný Legend) a loňské novinky Tomigan XL, je zde k dispozici třetí jednodušší varianta, dvousložkový herbicid Elegant 2FD. Pěstitel tak může na jaře odplevelit svá obilná pole účelně, ekonomicky a na míru.

Balíček TRIMMER 500 + TOMAHAWK

Balíček Trimmer 500 + Tomahawk představuje řešení, které kromě úplného plevelohubného spektra nabízí i stále bezprecedentní šetrnost vůči kulturní plodině, což zejména oceňují pěstitelé sladovnického ječmene. Je důstojným nástupcem dřívějšího balíčku Trimmer + Tomigan (zvaný též Legend). Balíček obsahuje inovované obě složky. Starší Trimmer s obsahem 750 g tribenuronu se zde měnil na Trimmer 500 s obsahem 500 g tribenuronu. Snížení množství účinné látky zpřesní preciznost dávkování na ha, což vyhovuje stále náročnějším eko-toxikologickým požadavkům na formulaci přípravků. Dávkování Tomahawku (fluroxypyr) tak zůstává tradiční. Současný balíček Trimmer 500 + Tomahawk je elegantní možností, jak na jaře hubit celé spektrum dvouděložných plevelů v obilninách, a to s vynikající selektivitou vůči kulturní plodině. Kombinaci rovněž zdobí optimální reziduální působení. Dostatečně dlouhé, aby zabránilo následné vlně pozdního zaplevelení a zároveň dostatečně krátké, aby nevznikala žádná omezení pro následné plodiny. Balíček obsahuje: Trimmer 500 3 kusy á 500 g + Tomahawk 20 lt. Balíček je inspirován legendární kombinací účinných látek tribenuron + fluroxypyr. Přináší dlouhodobou a úplnou kontrolou rozsáhlého spektra dvouděložných plevelů, které se vyskytují v obilninách na jaře, a to včetně přerostlé svízele. Navíc přidává zajímavou cenu aplikace. Praktická bezchybná účinnost proti dvouděložným plevelům snoubená s nadstandardní šetrností k pěstované obilnině se pozitivně promítá i do výnosů. Mnohaleté pokusy prokázali, že pěstitel v dlouholetém průměru může počítat s dodatečným 3 % navýšením úrody při použití této kombinace oproti běžným standardům.

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus

Aplikační dávka

Alikační dávka kapaliny

Ošetřená plocha jedním balením

Jarní ječmen, oves

dvouděložné plevele,

svízel přítula

23 g Trimmer 500 +

0,3 l/ha Tomahawk

200 - 400 l vody /ha

67 ha

Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, triticale

dvouděložné plevele,

svízel přítula

30 g Trimmer 500 +

0,4 l/ha Tomahawk

200 - 400 l vody /ha

50 ha

ELEGANT 2FD

Elegant 2FD je herbicid určený pro ochranu obilnin, kukuřice a porostů semenných trav. Přináší osvědčenou kombinaci účinných látek florasulam + 2,4 D. Registrace herbicidu Elegant 2FD přináší výhodu možnosti použití ve více druzích obilnin. Přípravek jistě ocení i pěstitelé, kteří hledají ekonomicky výhodné řešení jarního zaplevelení.

Elegant 2 FD používáme postemergentně v širokém aplikačním oknu od 3. listu obilniny až do objevení se druhého kolénka. Optimální teplota při plevelohubném zásahu by měla být mezi 7 – 25 C. Dávku vody volíme mezi 150 – 300 l. Zajímavou možností, jak zvýšit účinek přípravku zejména při použití tvrdé vody s vyšším ph je tank mix se speciálním smáčedlem Adaptic, které v pokusech s různými smáčedly vykazovalo nejvyšší přírůstek zvýšení účinnosti přípravku na problematické plevele jako je svízel přítula, úhorník mnohodílný, violka rolní, rdesno svlačcovité a další. Adaptic používáme v dávce 0,25 -0,5 l/ha. Přípravek lze používat i v tank mix kombinaci s hnojivem DAM 390. Elegant 2FD představuje nákladově úspornější řešení.

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

Poznámka

Ječmen jarní

plevele dvouděložné jednoleté

0,5 l/ha

200-400 l/ha

od: 13 BBCH

do: 32 BBCH

ječmen ozimý pšenice ozimá tritikale ozimé

plevele dvouděložné jednoleté

0,6 l/ha

200-400 l/ha

od: 21 BBCH

do: 32 BBCH

TOMIGAN XL

Tomigan XL je nový dvousložkový herbicid vyvinutý pro hubení širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na jaře. Dobře mísitelný s fungicidy i regulátory růstu, bez mezení následných plodin. Je bezpečně použitelný i v podmínkách dočasného ochlazení či lehkých nočních mrazíků. Za dobrou cenu.

Obsahuje dvě účinné látky florasulam a fluroxypyr, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození (změna barvy listu) odumírajících plevelů jsou patrné už za 7 - 10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplota (nad 10 °C) a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku.

Použití smáčedla: Specializované smáčedlo Rollwet 0,1 l/ha (0,25-0,5%) dále podpoří a prohloubí účinek. V případech použití tzv. tvrdé vody (většinou povrchová voda s vyšším obsahem kationtů) doporučujeme použít Adaptic v dávce 0,25-0,5 l/ha.

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

Poznámka

pšenice ozimá, ječmen, tritikale ozimé

plevele dvouděložné jednoleté

0,8-1,5 l/ha

100-400 l/ha

1) od: 22 BBCH, do:

29 BBCH

Ječmen jarní

Plevele dvouděložné jednoleté

0,8-1,5 l/ha

100-400 l/ha

1) od: 13 BBCH, do:

29 BBCH