Výchozí

Účinně proti rezistentním chorobám

Stavento® je první fungicid s tzv. MSI PROTECH® technologií, která dokáže podpořit partnerské fungicidy proti již vzniklé či právě vznikající rezistenci určitých chorob, jež neodvratně vzniká při velmi častém používání stejných účinných látek. Přichází právě včas, kdy byla rezistence na českých polích na řadě míst vědecky potvrzena a kdy díky vypadávání stále většího množství účinných látek z možnosti použití vede k vynucenému nadužívání těch zbývajících. Naštěstí situace má řešení.
Výchozí

Co je MSI PROTECH®

Zjednodušeně řečeno, MSI PROTECH® je speciální formulace účinné látky folpet určená právě a pouze na ochranu obilnin. Folpet je jinak světově používaná účinná látka, která je známa především vinohradníkům, sadařům či pěstitelům chmele již řadu let. Jedná se o kontaktní účinnou látku z funkční skupiny tzv. multisites, což znamená, že tyto účinné látky zasahují patogena na více místech zároveň. To vede k vysoce efektivnímu snížení potenciální možnosti vzniku rezistence. A právě folpet v této disciplíně naprosto vyniká. Za více než 50- leté používání této látky nebyl v žádné plodině a na žádném místě světa dosud zaznamenán jediný případ výskytu rezistence. Proč?

Jedinečnost mechanismu účinku

Folpet zasahuje v buňce patogena hned na třech místech zároveň. Zasahuje v buněčném jádře, kde přerušuje jeho dělení. Zasahuje rovněž v mitochondriích, kde doslova vypíná energetickou produkci patogena a zasahuje také v membránách buňky, kde vyřazuje jejich mechanismus polopropustnosti. Tento paralelní zásah na třech důležitých místech zároveň vyúsťuje ve zmíněnou antirezistentní vlastnost, kterou může „propůjčit“ i partnerovi v tank mixu. Ne dosti na tom, je vědecky zdokumentováno, že významně zvyšuje a urychluje pronikání partnerské účinné látce dovnitř do rostliny, a to o významných 23-56 %. Dále zvyšuje green efekt (zlepšení fotosyntézy chráněné rostliny) a díky své vysoké schopnosti přilnout k povrchové voskové vrstvičce listů pak prodlužuje jak účinnost zásahu, tak i jeho odolnost proti smyvu deštěm.

Na co funguje

Přípravek Stavento® je nyní registrován v pšenici ozimé proti chorobě, které patří díky své schopností rychle mutovat k nejnebezpečnějším: k braničnatce plevové (Septoria tritici). Kmeny braničnatky plevové, odolné k strobilurinům a k určitým azolům, byly již nalezeny na mnoha místech naší země (viz. článek Dr. Tvarůžka publikován v Agromanuálu 1/2021). Folpet také pomůže partnerské látce v tank-mixu zvýšit účinnost proti rzím, něco přidá i proti plísni sněžné na listech i DTR. V ječmenech, kde se však ještě registrace použití teprve dokončuje, bude stejnou logikou pomáhat zejména proti ramulárii, rhynchosporiové skvrnitosti a hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres). Přidá i v účinnosti na rzi. Tyto fakta nám pak předurčují nejlepší způsob využití popsaných vlastností přípravku.

Nejvhodnější způsob použití

Přípravek Stavento ® používejte vždy v plné dávce 1,5 l/ha a vždy s partnerským fungicidem, a to zejména pokud je ze skupiny strobilurinů, azolů, či SDHI, které jsou vývojem rezistence potenciálně nejvíce ohroženy. Z hlediska časování dává nejvyšší logiku použití na tzv. T2, čili tradiční léčebný zásah kolem vývoje praporcového listu pšenice. Případně dříve, na T1. Později, čili tzv. T3 zásah do klasů, je již jeho použití daleko méně vhodnější, a proto jej zde nedoporučujeme. Z nabídky společnosti ADAMA zde na ochranu klasů s jistotou můžete využít specialistu, fungicid Dirigent v dávce 1 l/ha. Jeho tzv. „double azol“ koncepce Vám zaručí i velmi efektivní účinnost na klasové choroby včetně kontroly obávaných fuzarióz.

Praktický balíček Mirador® + Stavento®

Aby si mohli pěstitelé již letos tuto novou antirezistentní koncepci ochrany vyzkoušet, nabízíme letos přímo balíček s jedním z logických partnerů, a to s přípravkem Mirador, který právě obsahuje účinnou látku azoxystrobin z obecně ohrožené skupiny strobilurinů. Jeden balíček je koncipován na 20 ha pšenice a obsahuje 15 l Mirador® + 30 l Stavento® tak, aby bylo umožněno jednoduché dávkování na hektar: Mirador® 0,75 l + Stavento® 1,5 l. Při této dávce můžete očekávat velmi dobrou účinnost kombinace na braničnatku pšeničnou i plevovou a dále zejména na rez travní, rez pšeničnou i plíseň sněžnou na listech. Zároveň masivní dávka azoxystrobin komponentu dodá silný green efekt, který bude právě v období praporcového listu dále rostlinou efektivně promítnut do zvýšení výnosu i zlepšení kvalitativních parametrů zrna. Rovněž cenově bude ošetření touto kombinací vycházet velmi přijatelně.

Moderní špičkové řešení

Závěrem jen připomenutí pro ty z Vás, kteří hledají pro své špičkově vypadající porosty špičkové ochranné řešení. Zde můžeme nabídnout dvousložkový fungicid Gigant®, který se řadí mezi top nejvýkonnější fungicidy v evropské ochraně obilnin. Má široké registrace v pšenicích i v ječmenech. Razantně a dlouhodobě účinkuje proti všem hospodářsky důležitým chorobám obilnin současnosti. Díky vestavěné Duosafe® technologii se účinná látka jednak silně váže na povrchovou voskovou vrstvu rostlin, jednak na patogena, kterému doslova vypíná jeho energetickou produkci. Masivní obsah účinných látek umožňuje snižovat aplikační dávku dle konkrétní situace na poli na 0,8 až 0,7l/ha bez reálné hrozby nižší účinnosti. Je použitelný prakticky kdykoliv během sezóny, včetně zásahu proti fuzariózám do květu pšenice. Gigant® je přípravkem, který beze zbytku splní očekávání a požadavky pěstitele na vynikající obilní fungicid. Pro špičkovou ochranu jarního ječmene je zde rovněž stále k dispozici podobně koncipovaný fungicid Bontima®.