Trinity

Trinity - pozoruhodný herbicid do obilnin

Třísložkový herbicid do obilnin Trinity se rychle stal jeden ze tří nejpoužívanějších herbicidů profesionálními pěstiteli obilnin. Proč? Trinity kombinuje tři účinné látky, každou s rozdílným mechanismem účinku. Má vyjímečně široké plevelohubné spektrum, a to včetně chundelky metlice již rezistentní na sulfonylmočoviny. Trinity představuje vysoký standard řešení obilních plevelů na podzim. Jako bonus navíc lze aplikace spojit se speciálním půdním smáčedlem Grounded, který zesiluje a prodlužuje účinnost, zlepšuje pokryvnost a snižuje nežádoucí úlet postřiku.
Trinity

TRINITY : Jednoduše třikrát lepší

Nový herbicid do všech ozimých obilnin. Kombinuje tři účinné látky diflufenican, pendimetalin a chlortoluron, každou s absolutně jiným mechanismem účinku, čímž je dosaženo jeho výjimečného plevelohubného spektra. Kontroluje prakticky všechny důležité podzimní plevele vyskytující se v obilninách a to včetně problematických kakostů, zemědýmů, rozrazilů, máku, violek, výdrolu řepky a dalších. Představuje TOP řešení i na plochách, kde se vyskytuje chundelka metlice již rezistentní na přípravky ze skupiny sulfonylmočovin. Přípravek se velmi snadno používá. Od prvního pravého až po třetí pravý list obilnin. Má jednoznačnou dávku 2 l/ha. Má minimální omezení. Je snadno a bezpečně mísitelný s insekticidy pro případnou kontrolu vektorů viróz. 

 

TOLUREX & partner: úsporné řešení

Určen pro pěstitele, kteří preferují levné řešení, nebo kteří vysévali porosty později a hledají na podzim pouze řešení kontroly chundelky metlice, protože ví, že řešit chundelku metlici na jaře je ekonomicky náročnější řešení. Přidáním levné sulfonylmočoviny do tank mixu se dosáhne často i uspokojivého řešení. Zejména v regionech s nižším tlakem problematických plevelů.

 

GROUNDED : Speciální půdní smáčedlo

Zajímavou možností jak omezit nežádoucí úlet postřiku na necílové plochy, prodloužit a zvýšit účinek prakticky všech přípravků obsahujících reziduálně působící účinné látky přes půdu, je přidání speciálního půdního smáčedla Grounded do postřikové jíchy. Navíc tím, že Grounded pomůže navázat účinnou látku na půdní koloidní částice, pomáhá udržet přípravek pouze v jeho pracovní zóně a snižuje tak jednak riziko fytotoxicity přípravku pro pěstovanou rostlinu i jeho případné nežádoucí proplavování do spodních vod. Grounded přidáváme do postřikové jíchy jako druhé v dávce 0,2 -0,4 l/ha v závislosti na množství použité vody. Tank mix prakticky jakéhokoliv půdně reziduálního přípravku s Grounded se doporučuje pro prokazatelný synergismus v účinnosti a v těchto praktických vlastnostech: Zesílení a prodloužení účinnosti, omezení nežádoucího úletu, zlepšení pokrytí půdy herbicidním filmem a zabránění proplavování herbicidu mimo pracovní zónu.

Zjistit více o Trinity

Stáhněte si kompletní informace o Trinity