Přeskočit
Fungicidy

Maxentis® Pack

Maximálně užitečný

Maxentis

základní informace

Maxentis® Pack je společná obchodní nabídka dvou osvědčených účinných fungicidů na ochranu pšenice, ječmenů a řepky v době jejího kvetení. Určen zejména pro květnovou pracovní špičku jako univerzální řešení pro hlavní pěstované plodiny. Skládá se z fungicidů Mirador® a Promino® 300 EC v poměru 15 l + 10 l za účetní jednotku. Synergické působení látek azoxystrobin + prothioconazole přináší praxí osvědčený širokospektrální záběr proti řadě hospodářsky významných chorob.

Výhody použití Maxentis® Pack

 • Extra silná formulace prothioconazole + azoxystrobinu (stobilurin)
 • Ideální použití: Obilniny: ekonomický širokospektrální zásah na T2
  Řepka: T3 aplikace ve fázi počátek květu až plný květ proti hlízence, černím a s vedlejším účinkem na plíseň zelnou

Výhody použití Mirador®

 • Profesionální partner k azolům a folpetu
 • Výrazný green efekt + ochrana proti UV záření
 • Žádné zahnědlé špičky u sladovnického ječmene
 • Zvyšuje výnos, HTS a podíl předního zrna
 • Výborný na rzi a DTR
 • V řepce na T3 aplikace do květu

Výhody použití Promino® 300 EC

 • Extra silná formulace prothioconazole
 • Registrace v pšenici, ječmeni, žitu a triticale, v řepce ozimé i jarní
 • Univerzální komplementární partner pro řadu fungicidů a pro samostatné použití

Zjistit více o Maxentis® Pack

Působení Mirador®

Fungicid Mirador® obsahuje účinnou látku azoxystrobin, který patří do chemické skupiny strobilurinů. Má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především protektivní, proto používá před nebo ihned na začátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak bránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou díky green - efektu delší dobu zelené. V obilninách účinkuje výborně na všechny druhy rzí, DTR, dále pak na braničnatky, hnědou skvrnitost a rynchosporiovou skvrnitost ječmene. V řepce pak je registrován na hlízenku a černě.

Působení Promino® 300 EC

Promino® 300 EC obsahuje systémově působící účinnou látku prothioconazole. Po aplikaci velmi rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Prothioconazole patří do chemické skupiny triazolinthionů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Podobně jako strobiluriny působí stimulačně a tím podporuje zvýšení úrody. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku.

Praktické možnosti aplikace

Maxentis® Pack přináši praxí široce používané účinné látky v originální kvalitě a v obchodně zajímavé nabídce tak, aby umožnil pěstiteli v květnu kvalitně ošetřit obilniny i řepku v době „polní aplikační špičky“. Zde může koncept balíčku výhodně uplatnit jak pro kvalitní ošetření kvetoucích porostů řepky proti hlízence, tak porostů pšenic a ječmenů proti prakticky všem hospodářsky významným chorobám, které se zde v tuto dobu vyskytují. Jednoduchost a univerzálnost proto zdobí Maxentis® Pack. Balíček je koncipován na 25 ha, což umožní dávkování Mirador® + Promino® 300 EC v poměru 0,6 + 0,4 l/ha. Takto přinesete 150 g azoxystrobinu a 120 g prothioconazole v hektarové dávce na pole, což je více, než podobně koncipované
balíčky na trhu.