Přeskočit
Fungicidy

Bontima®

Jednoduše lepší ječmen

Bontima

základní informace

Bontima® je moderní dvousložkový fungicid speciálně vyvinutý pro špičkovou ochranu ječmenů. Díky vestavěné Duosafe technologii se účinná látka jednak silně váže na povrchovou voskovou vrstvu rostlin, jednak na patogen, kterému doslova vypíná jeho energetickou produkci. Účinkuje proti všem hospodářsky důležitým chorobám ječmene. Neobsahuje azol a proto je obzvlášť vhodný do vyspělých antirezistentních strategií ochrany rostlin.
 

Výhody použití

1. Specialista pro ochranu ječmene

  • Speciálně vyvinutý proti všem chorobám ječmene
  • Špičková a dlouhodobá ochrana

2. Duosafe technologie

  • Dvojité přilnutí:

A. k voskové vrstvě plodiny, kde tvoří dlouhodobý rezervoár účinné látky pro postupný vstup do rostliny
B. k patogenu, kde vypíná jeho energetickou produkci

3. Stavební kámen antirezistentní strategie

  • Moderní kombinace isopyrasam + cyprodinil
  • Non-azol řešení

 

Fungicidní přípravek ve formě emulgovaného koncentrátu určený k ochraně ječmene proti houbovým chorobám.

 

 

Zjistit více o Bontima®

Působení

Přípravek Bontima® je fungicidní přípravek obsahující účinné látky isopyrazam a cyprodinil. Isopyrazam působí jako SDH inhibitor (FRAC group 7 carboxamid), inhibuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Má především protektivní účinek. Vykazuje biochemickou aktivitu proti širokému spektru houbových chorob. Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně a translaminárně. Přípravek má preventivní a kurativní účinnost.

Praktické možnosti aplikace

Ječmen jarní i ječmen ozimý
Přípravek Bontima® je speciálně vyvinut pro aplikace do ječmenů. Účinkuje proti prakticky všem důležitým chorobám ječmenů, takže odpadá zde riziko chyby špatným určením druhu choroby. Ošetřuje se preventivně, nebo na počátku zpozorované infekce. Přípravek obsahuje Duosafe technologii, která umožňuje rychlou eliminaci vznikající infekce i dlouhodobost účinku (až 28 dní, tedy cca 2× déle než azolové technologie). Přípravek mimo to příznivě působí i proti fyziologickým skvrnitostem, listy jsou po aplikaci viditelně zelenější a vitálnější. Navíc byla vědecky prokázána schopnost přípravku udržet vyšší výkon fotosyntézy rostlin, což zejména ve stresových podmínkách (sucho, chlad, nedostatky ve výživě apod.) umožňuje rostlinám lépe využít světlo a vede pak následně k vyšším výnosům i lepším kvalitativním parametrům zrna. Registrovaná dávka 2 l/ha je dávkou maximální a dimenzovaná na očekávaný vysoký infekční tlak chorob. V českých podmínkách však většinou postačí dávka 1,6 l/ha při středním infekčním tlaku, nebo, pokud přípravek používáme ve sledu (ať jako první, či druhý). Přípravek je dobře mísitelný s běžně používanými herbicidy, insekticidy i regulátory růstu.

Duosafe technologie

Duosafe technologie je garantována jedinečným složením molekuly isopyrazamu, který je tvořen dvěma prstenci: pyrazolovým a benzonorbornenovým. První prstenec způsobuje vynikající a rychlé navázaní účinné látky na mitochondriální aparát patogenu, kterému
tak doslova „vypne“ jeho energetickou produkci. Druhý prstenec je pak silně lipofilní. Dokáže se dlouhodobě navázat na voskovou vrstvičku na povrchu listů a zde vytvořit silný rezervoár účinné látky, která je odsud postupně uvolňována. Tento mechanismus umožňuje reálnou účinnost až 28 dnů, tedy zhruba dvojnásobnou oproti azolovým přípravkům (měřeno ve srovnatelných podmínkách). Stejný mechanismus způsobuje i úplnou odolnost vůči smyvu dešťovými srážkami již dvě hodiny po aplikaci.