Přeskočit
Fungicidy

Gigant®

Magický výkon

Gigant

základní informace

Gigant® je dvousložkový fungicid speciálně vyvinutý pro špičkovou a dlouhodobou ochranu obilnin proti chorobám včetně klasových fuzarióz. Díky vestavěné Duosafe technologii se účinná látka silně váže na povrchovou voskovou vrstvu rostlin i na patogen, kterému doslova vypíná jeho energetickou produkci. Účinkuje proti všem hospodářsky důležitým chorobám obilnin a je použitelný kdykoliv za vegetaci.
 
Výhody použití

1. Široké registrace v pšenici i ječmenech

  • Použitelný kdykoliv za vegetaci
  • Špičková a dlouhodobá ochrana proti všem hospodářsky důležitým chorobám obilnin
  • Masivní obsah účinných látek
  • Originální kombinace isopyrazam + prothioconazole

2. Duosafe technologie
Dvojité přilnutí:

  • k voskové vrstvě plodiny

- zde tvoří dlouhodobý rezervoár účinné látky pro postupný vstup do rostliny - rovněž příčinou špičkové odolnosti proti smyvu deštěm

  • k patogenu - nekompromisně vypíná jeho energetickou produkci

3. kontrola fuzarióz v klase

  • vysoká účinnost na původce mykotoxinů v zrnu a klase

 

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu je určený pro ochranu ječmene setého proti padlí travnímu, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti ječmene, ramulariové skvrnitosti ječmene a rzi ječné a na ochranu pšenice seté proti padlí travnímu, rzi pšeničné, rzi plevové, braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a fuzariózám obilnin.

Zjistit více o Gigant®

Působení

Přípravek Gigant® je fungicidní přípravek obsahující účinné látky isopyrazam a prothioconazole.
Isopyrazam působí jako SDH inhibitor (FRAC group 7 carboxamid), inhibuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Má především protektivní účinek. Vykazuje biochemickou aktivitu proti širokému spektru houbových chorob, působí cíleně na enzym sukcinát dehydrogenázu. Jeho hlavní účinek spočívá v inhibici růstu zárodků houbových chorob, snížení jejich počtu a znemožnění jejich průniku do hostitelské rostliny. Má omezenou kurativní aktivitu, ale velmi kvalitní preventivní účinek. Xylémová translokace je omezená, avšak skvěle ulpívá na povrchu listu.
Prothioconazole patří do skupiny triazolů, které působí jako inhibitory biosyntézy sterolů. Má skvělý kurativní, protektivní i eradikativní účinek. V porovnání s ostatními azoly rovněž vyniká dlouhodobým působením, postupným pronikáním do nových přírůstků. Prothioconazole zvyšuje celkovou vitalitu rostlin a významně snižuje výskyt tzv. nespecifických skvrn.
Obě účinné látky tak zabezpečí kompletní ochranu proti chorobám, které způsobují houby z rodu Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes.

Praktické možnosti aplikace

Pšenice i ječmen: Přípravek Gigant® patří svým složení bezesporu k technologické špičce současné ochrany obilnin. Isopyrazam ze skupiny SDHI dodává přípravku jedinečné vlastnosti představující tzv. Duosafe technologii. Je doplněn prothioconazolem, který je v současnosti považován za nejúčinnější azol, na rozdíl od jiných navíc s velmi příznivým eko-toxikologickým profilem. Duosafe technologie umožňuje rychlou eliminaci vznikající infekce i dlouhodobost účinku (až 28 dní, tedy cca 2× déle, než azolové technologie). Přípravek mimo to příznivě působí i proti fyziologickým skvrnitostem, listy jsou po aplikaci viditelně zelenější a vitálnější. Navíc byla vědecky prokázána
schopnost přípravku udržet vyšší výkon fotosyntézy rostlin, což zejména ve stresových podmínkách (sucho, chlad, nedostatky ve výživě apod.) umožňuje rostlinám lépe využít světlo a vede pak následně k vyšším výnosům i lepším kvalitativním parametrům zrna. Účinkuje proti prakticky všem důležitým chorobám pšenice i ječmenů, takže odpadá zde riziko chyby špatným určením druhu choroby. Ošetřuje se preventivně, nebo na počátku zpozorované infekce. Registrovaná dávka 1 l/ha je dávkou maximální a dimenzovaná na očekávaný obrovský infekční tlak chorob v přímořských oblastech Evropy. V českých podmínkách však postačí dávka 0,8 l/ha při středním infekčním tlaku. Pokud přípravek používáme ve sledu (ať jako první, či druhý, či třetí), pak stačí i dávka 0,7 l/ha. V ječmenech dokonce zkušenosti z Anglie ukazují, že dávky T1: 0,8 l/ha a pro T2: 0,7 l/ha jsou naprosto postačující. Přípravek je dobře mísitelný s běžně používanými herbicidy, insekticidy i regulátory růstu.