Přeskočit
Fungicidy

Kantik®

Stačí položit jednou

Kantik

základní informace

Kantik je širokospektrální tří složkový fungicid pro použití do všech obilnin s flexibilním dávkováním. Každá účinná látka pochází z jiné chemické skupiny. Vhodný do antirezistentní strategie. Zvláště doporučovaný do technologií s jednou aplikaci fungicidu za vegetaci. Pozoruhodně výkonný v pšenicích i v ječmenech.
 
Výhody použití
  • Komplexní třísložkový fungicid
  • Každá účinná látka z jiné chemické skupiny
  • Vhodný do antirezistentní strategie
  • Preventivní + kurativní + eradikativní účinek
  • Použitelný do všech obilnin
  • Zejména vhodný v případě použití jen jednoho fungicidu za sezónu
  • Mimořádně výkonný v ječmenech
  • Flexibilní dávkování
  • Spolehlivý za všech okolností

 

Kantik® je postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně obilnin proti houbovým chorobám.

 

Zjistit více o Kantik®

Působení

Přípravek Kantik® je kombinovaný fungicid obsahující tři účinné látky: prochloraz, tebuconazole, fenpropidin.
Účinná látka prochloraz má lokálně systémový účinek, to znamená, že proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostliny. Patří do skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu skupiny I.
Účinná látka tebuconazole je systémová fungicidní látka ze skupiny triazolů s protektivní, kurativní a eradikativní účinností. Mechanismus účinku je inhibice biosyntézy ergosterolu houbových patogenů.
Tebuconazole je rychle přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou tendenci k rychlému hromadění ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině.
Účinná látka fenpropidin je systemický fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Fenpropidin patří do skupiny morfolinů, jejichž mechanismem účinku je inhibice isomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Mechanizmus účinku
je odlišný od azolů. Účinná látka fenpropidin je přijímána listy a stonky rostlin a následně je transpiračním proudem systémově rozváděna do celé rostliny.

Praktické možnosti aplikace

Pšenice, žito, tritikale, ječmen ozimý
Třísložkový fungicid ® je speciálně vyvinut zejména pro situace, kdy hledáme přípravek s mimořádně širokým záběrem, který chceme použít pouze jako jediný za sezónu. V tomto případě čekáme na první příznaky infekčního tlaku chorob a aplikujeme. Oceníme pak jeho univerzálnost danou právě kombinací tří účinných látek, každé s jiným mechanismem účinku. Nejedná se tedy o žádný double azol.
T3 aplikace: Díky svému složení lze Kantik® rovněž použít na T3 aplikace do pšenice v dávce 1,5–1,75 l/ha. Zvýší se tím ochrana proti výskytu fuzarióz v klase. Navíc oceníme jeho silný stop efekt na rzi. V systémech vícenásobného použití fungicidů
(2× nebo 3× za sezónu) se nejlépe zužitkují vlastnosti přípravku Kantik® na T1, tedy v prvním ošetření sledu.
Ječmen jarní
Vynikajících výsledků dosahuje Kantik® rovněž i ve sladovnických ječmenech, kde pokrývá kompletní škálu hospodářsky škodlivých chorob. Opět se používá buď jako jediné ošetření, nebo jako ošetření první v intenzivních programech.