Fungicidy

Mavita®250 EC

Jablíčka k nakousnutí

Mavita

základní informace

Mavita® 250 EC je azolový fungicid s výbornou preventivní, ale také s nejdelší kurativní účinností proti strupovitosti. Zároveň působí preventivně i proti padlí. Díky rychlému příjmu a velmi dobré pohyblivosti v rostlině spolehlivě chrání i nové přírůstky. Je vhodným partnerem ke strobilurinům i ke kontaktním fungicidům.
 
Výhody použití
  • Ovocnáři i zelináři nejuznávanější azolový fungicid
  • Nejdelší kurativní účinnost (72–96 hod.) po infekci
  • Rychlý příjem a šíření v rostlině
  • Výborný preventivní účinek proti padlí
  • Vysoká tolerance a bezproblémové tank mixy
  • Nevyžaduje klasifikaci vzhledem ke včelám

Mavita® 250 EC je systémově působící fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně jádrovin proti strupovitosti a celeru proti septorióze.

Zjistit více o Mavita® 250 EC

Působení

Mavita® 250 EC je systémově působící fungicid s dlouhodobým preventivním a kurativním účinkem. Během 24 hodin po postřiku proniká do rostliny a pak už nemůže být srážkami smyta. Účinná látka difenoconazole se v rostlinách šíří akropetálně – tedy směrem k novým přírůstkům. Působí proti houbovým patogenům z rodů Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cercosporidium, Colletotrichum, Mycosphaerella, Phoma, Ramularia, Rhizoctonia, Septoria, Uncinula, Venturia, ale také patogenům z řádu Erysiphales (původcům padlí). Difenoconazole je s ohledem na plodiny nejšetrnější ze všech triazolů. Vyznačuje se tolerancí k dravým roztočům a dalším užitečným organismům. Nevyžaduje klasifikaci vzhledem ke včelám ani ostatním necílovým členovcům, ptákům, půdním mikroorganizmům, suchozemským obratlovcům ani necílovým rostlinám. Maximální limit reziduí pro země EU (EU-MRL) účinné látky difenoconazole v jablkách je 0,8 mg/kg, v jahodách 0,4 mg/kg a v malinách 1,5 mg/kg, v celeru pak 2 mg/kg. Při pěstování jablek na dětskou výživu lze Mavitu používat až do konce 1. dekády července.

Praktické možnosti aplikace

Jádroviny
Proti strupovitosti se ošetřuje zpravidla preventivně v intervalu 8–10 dní. Při spolehlivé signalizaci lze aplikovat i kurativně (max. do 96 hod. po začátku infekce). Kurativní zásahy však přináší riziko postupného snižování účinku a měly by se používat jen v nezbytných případech. Při preventivních aplikacích jsou vždy vhodné kombinace s kontaktně působícím přípravkem. Standardně je proto Mavita® nabízena také v balíčku s přípravkem Merpan® 80 WG. Osvědčené dávkování u této kombinace je Mavita® 0,2 l/ha + Merpan® 80 WG 1,33 kg/ha. Fungicid Mavita® může být použit také v kombinacích se sírou, mancozebem či strobilurinovými přípravky. Výhodou je velmi dobrý preventivní účinek také na padlí.
Celer
Ošetřuje se preventivně od konce června nebo nejpozději při zjištění prvních příznaků choroby. Další ošetření by mělo následovat cca za 14 dní. Nelze konzumovat ošetřenou nať.