Fungicidy

Mirador® Xtra

Xtra výnos i kvalita

MiradorXtra

základní informace

Mirador® Xtra je dvousložkový fungicid s vynikající systemicitou a nabízející tak rychlou a dlouhodobou ochranu rostlin proti řadě houbových chorob, a to včetně nových přírůstků. Fyziologické působení silného Green Efektu zvyšuje nejen výnos, ale i kvalitativní parametry produkce. Je registrován do 12 plodin, a proto použitelný po celý hospodářský rok.
 
Výhody použití

1. Vynikající systemičnost

  • rychlý průnik do pletiv a rozvedení po celé rostlině
  • dlouhodobá ochrana včetně nových přírůstku

2. Silný Green Efekt

  • prodlužuje fotosyntézu
  • zpomaluje stárnutí
  • prodlužuje fázi nalévání zrna
  • zvyšuje elasticitu šešulí

3. Skvělé registrace

  • 12 plodin v ČR
  • použitelný po celý rok

 

Mirador® Xtra je fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ječmene, pšenice, řepky olejky, slunečnice, cukrové řepy, fazolu, hrachu a lupiny proti houbovým chorobám.

Zjistit více o Mirador® Xtra

Působení

Mirador® Xtra obsahuje dvě účinné látky: azoxystrobin z chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty) a cyproconazole ze skupiny DMI (triazoly). Účinná látka azoxystrobin má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání
mitochondrií. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Účinná látka cyproconazole je absorbována asimilujícími částmi rostlin, převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání.

Praktické možnosti aplikace

Obilniny
Mirador® Xtra ideálně používáme v období sloupkování - tedy rychlého růstu rostlin. Nejefektivněji se používá při objevení praporcového listu, kdy naplno využijeme výhod Green efektu, ale ještě bez oddálení sklizně pozdějším dozráváním.
Řepka olejka
Používá se v období kvetení řepky, nejlépe však v jeho první polovině. Díky silnému obsahu azoxystrobinu můžeme také počítat se silným Green efektem, který zde mimo jiné způsobuje vyšší pružnost dozrávajících šešulí. Tím se zmenšuje jejich praskání. Mirador® Xtra prokazatelně snižuje i následné nežádoucí ztráty výdrolem.
Slunečnice
Ve slunečnici jej můžeme použít při prvním (8. až 10. pravý list) i druhém (před květem) termínu ošetření. Interval mezi aplikacemi pak volíme mezi 15–30 dny dle reálného infekčního tlaku. Mirador® Xtra dobře kontroluje řadu chorob: červenohnědou skvrnitost, rez slunečnice, bílou hnilobu na stoncích, alternáriovou skvrnitost na stoncích, bílou hnilobu na úborech, červenohnědou skvrnitost na úborech i částečně plíseň šedou na úborech.
Cukrovka
Aplikace se provádí přednostně preventivně, nejpozději při zjištěných prvních příznacích choroby. Ošetřuje se maximálně dvakrát od vývojové fáze BBCH 39 (porost je z 90 % pokryt listy) až BBCH 45 (úplné zapojení porostu). Minimální interval mezi ošetřeními je 21 dní. Registrován je na cerkosporiózu řepnou, padlí řepné, rez řepnou a větevnatku řepnou.
Luskoviny
Mirador® Xtra lze rovněž s výhodou použít do řady luskovin. Je povolen do hrachu, fazolu i lupiny proti antraknózám, rzím a hlízence obecné. Dávku volíme 1 l/ha.