Přeskočit
Fungicidy

Mirage® 45 ECNA

Přímý zásah chorob pat stébel

Mirage

základní informace

Lokálně systémový fungicid Mirage® 45 ECNA dlouhodobě dezinfikuje místo dopadu účinné látky bez jeho následného ředění. V obilninách spolehlivě kontroluje choroby pat stébel včetně
obávaného R typu pravého stéblolamu. Vykazuje vysokou aktivitu proti fuzariózám v klase. Snižuje obsah DON v zrnu.
 
Výhody použití
  • Lokálně systémový účinek
  • Prochloraz zůstává na povrchu listu - „dezinfikuje“, růstem rostliny se nezřeďuje - v místech dopadu (na patách stébel) tak déle působí
  • Vyniká zejména proti chorobám pat stébel, fuzariózám, braničnatkám a listových chorobám ječmene
  • Příznivý poměr ceny k účinku
  • Vysoká aktivita proti fuzariózám v klase, snižuje obsah DON v zrnu
  • Specialista na pravý stéblolam R typu (až 75% výskyt v ČR)
  • Možnost použití v OP II. stupně

Mirage® 45 ECNA je širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky určený k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel, chorobám listů a klasů.

Zjistit více o Mirage® 45 ECNA

Působení

Prochloraz je širokospektrální fungicidní účinná látka s lokálně systémovým účinkem, tzn. že proniká do rostlinných pletiv, avšak do neošetřených částí rostlin není rozváděna. Patří do skupiny vícestupňových inhibitorů biosyntézy ergosterolu patogenních hub. Přípravek účinkuje preventivně a eradikativně. Mirage® 45 ECNA účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilnin jako např. komplexu chorob způsobujících stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides, Fusarium spp., Rhizoctonia a další), braničnatka plevová (Septoria nodorum, anam. Leptosphaeria nodorum), braničnatka pšeničná (Septoria tritici, anam. Mycosphaerella graminicola), komplexu chorob klasů včetně černí (Cladosporium spp.), alternáriové skvrnitosti (Alternaria spp.), klasovým fuzariózám (Fusarium spp.), rynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis), hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) a dalším.

Praktické možnosti aplikace

Ozimé obilniny - choroby ze skupiny stéblolamu
Mirage® 45 ECNA ničí R/W typy stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) včetně izolátů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům. Cross rezistence mezi benzimidazoly a prochlorazem dosud nebyla zaznamenána. Ošetření provádějte při prvních příznacích,
obvykle ve fázi BBCH 30–32.
Pšenice - septoriózy
Ošetření provádějte ve fázi BBCH 30–39. Mirage® 45 ECNA ničí současně také další choroby klasů, jako jsou Cladosporium spp. a Fusarium spp.
Ječmen - listové skvrnitosti
Ošetřujte v době výskytu uvedených chorob, obvykle ve fázi BBCH 30–39).