Přeskočit
Fungicidy

Sanvino®

Dvoustupňová bariéra proti perenospoře

Sanvino

základní informace

Sanvino® je nový dvousložkový kontaktní přípravek na ochranu révy vinné proti peronospoře. Unikátní kombinace účinných látek amisulbrom a folpet poskytuje víceúrovňový, navzájem se doplňující mechanizmus působení s velmi dlouhým preventivním a kurativním účinkem. Riziko rezistence je zde sníženo na minimum.
 
Výhody použití

Amisulbrom

  • Kontaktní účinná látka s preventivním a kurativním účinkem (do 2 dní od začátku infekce)
  • Rychlý průnik do povrchových pletiv a zabudování do voskové vrstvy, kde vytváří zásobárnu účinné látky = vysoká odolnost ke smyvu deštěm
  • Zasahuje do mitochondriálního dýchání patogenů z třídy Oomycetes – působí na více úrovních respiračního řetězce
  • A navíc v různých vývojových stádiích patogena (uvolňování spor, klíčení a pohyb zoospor, růst mycelia)

Folpet

  • Kontaktní účinná látka s preventivním účinkem
  • Mnohostranné působení na patogena – inhibuje mnohé oxidační enzymy (metabolismus fosforu a syntézu citrátů)
  • Inhibuje respiraci a dělení buněk patogena, potlačuje růst mycelia a sporulaci
  • Folpet navíc účinkuje proti bílé hnilobě, červené spále, černé skvrnitosti a plísni šedé

 

Sanvino® je postřikový kontaktní fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné proti plísni révové.

Zjistit více o Sanvino®

Působení

Folpet je kontaktní fungicidní látka s protektivní účinností proti plísni révové a s významnou vedlejší účinností proti padlí, červené skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a inhibuje klíčení spor houbových patogenů.

Praktické možnosti aplikace

Vedle spolehlivé a dlouhodobé preventivní ochrany proti primárním infekcím se u Sanvina můžete spolehnout i na velmi dobrou kontrolu sekundárních infekcí. Přípravek proto může být nasazován v průběhu celé sezóny - oproti řadě jiných tedy nemá tzv. období s nižší efektivitou zásahu. Účinná látka amisulbrom je stabilní v širokém rozpětí pH, folpet však vyžaduje v roztoku pH pod 7. Přípravek Sanvino® proto neaplikujte v tankmix kombinacích se zásaditými látkami (např. hydrogenuhličitany), při používání tvrdé (zásadité) vody nejdříve upravte tvrdost vhodným činidlem (např. Adaptic®). Z pohledu antirezistentní strategie je třeba posuzovat podobně účinné látky amisulbrom a cyazofamid (FRAC code 21).