Přeskočit
Fungicidy

Symetra®

Symetrie užitku

Symetra

základní informace

Symetra® je moderní dvousložkový fungicid speciálně vyvinutý pro aplikaci do květů řepky k ochraně proti hlízence avšak i se silnými vedlejšími účinky na choroby Alternaria, Phoma, Verticillum, Botrytis, Mycosphaerella a Perenospora. Díky vestavěné Duosafe technologii se účinná látka jednak silně váže na povrchovou voskovou vrstvu rostlin, jednak na patogen, kterému doslova vypíná jeho energetickou produkci. Zlepšuje pružnost šešulí a tím omezuje ztráty výdrolem. Neobsahuje azol a proto je vhodný do vyspělých antirezistentních strategií ochrany rostlin. Povolen v 2. ochranném pásmu podzemních vod.
 
.
Výhody použití

1. Specialista pro ochranu řepky

  • Speciálně vyvinut pro aplikaci na počátku květu řepky
  • Špičková a dlouhodobá ochrana

2. Duosafe technologie

  • dvojité přilnutí: k voskové vrstvě plodiny - zde tvoří dlouhodobý rezervoár účinné látky pro postupný vstup do rostliny
  • k patogenu - vypíná jeho energetickou produkci

3. Green efekt v řepce

  • Plná dávka azoxystrobinu zvyšuje pružnost šešulí
  • Prokazatelné nižší ztráty výdrolem než u standardů

4. Povolen v II. pásmu ochrany podzemních vod

  • Rychlá odolnost proti smyvu deštěm

5. Stavební kámen antirezistentní strategie

  • Moderní kombinace isopyrazam + azoxystrobin
  • Non-azol řešení

Symetra® je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné

Zjistit více o Symetra®

Působení

Přípravek Symetra® je fungicidní přípravek obsahující účinné látky isopyrazam a azoxystrobin. Isopyrazam působí jako SDH inhibitor (FRAC group 7 carboxamid), inhibuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Má především protektivní účinek. Vykazuje biochemickou aktivitu proti širokému spektru houbových chorob. Azoxystrobin z chem. skupiny ß- ethoxy- akrylátů (strobilurinové deriváty, QoI fungicidy) zastavuje při dýchání mitochondrií transport elektronů mezi cytochromem b a cytochromem c1. Azoxystrobin se vyznačuje protektivními, kurativními, eradikativními, translaminárními a systémovými vlastnostmi. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Jedná se o širokospektrý fungicid. Listová plocha ošetřených porostů je delší dobu zelená („zelený efekt“).

Praktické možnosti aplikace

Řepka olejka
Přípravek Symetra® je speciálně vyvinut pro termín kvetení řepky. Je registrován na nejzávažnější chorobu, proti které zde je nutné bojovat: proti hlízence obecné (Sclerotinia), a to v dávce 1 l/ha. Obrovskou výhodou přípravku je však i jeho vysoká účinnost na další choroby, které řepku postihují: Alternaria, Phoma, Verticillium, Botrytis, Mycosphaerella a Perenospora. S těmito chorobami se v našich podmínkách bohužel setkáváme tím častěji, čím častěji řepku pěstujeme. Přípravek je registrován od počátku až do konce květu řepky, ale nejlepší využití jeho vlastností získáme právě při použití v časném termínu: čili těsně před květem, či na počátku květu. Pokud to situace vyžaduje, další, pozdní ošetření pak volíme přípravkem, který obsahuje azol, (př. Custodia®, Mirador® Xtra), a to pro jejich lepší kurativní účinek. Přípravek Symetra® obsahuje Duosafe technologii, která umožňuje rychlou eliminaci vznikající infekce i dlouhodobost účinku (až 28 dní, tedy cca 2x déle než azolové technologie). Navíc díky silnému obsahu azoxystrobinu můžeme také počítat se silným Green efektem, který mimo jiné způsobuje vyšší pružnost dozrávajících šešulí. Tím se zmenšuje jejich praskání a následné nežádoucí ztráty výdrolem. Rovněž byla vědecky prokázána schopnost přípravku udržet vyšší výkon fotosyntézy rostlin, což zejména ve stresových podmínkách (sucho, chlad, nedostatky ve výživě apod.) umožňuje rostlinám lépe využít světlo a to pak vede následně k vyšším výnosům i lepším kvalitativním parametrům semen.