Herbicidy

Kalif®

Osvědčený partner

Kalif

základní informace

Kalif® je selektivní herbicidní přípravek obsahující clomazone 360 g/l ve formě suspenze kapsulí určený k hubení dvouděložných plevelů v ozimé řepce. Použití bez omezení. Spolehlivý a osvědčený partner pro přípravky s účinnou látkou metazachlor, dimetachlor a pethoxamid.
 
 
Výhody použití
  • Nový herbicid v účinnou látkou clomazone od originálního výrobce
  • Nemá praktická omezení použití
  • Osvědčený a prověřený partner k přípravkům s účinnou látkou metazachlor, dimetachlor a pethoxamid pro preemergentní kontrolu plevelů v řepce
  • Součást ekonomicky výhodného balíčku Sultan + Kalif s doporučenou dávkou 1,25 l + 0,17 l/ha na 12 ha řepky

Kalif® je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí proti svízeli přítule a dalším jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé.

Zjistit více o Kalif®

Působení

Účinná látka clomazone je přijímána vzcházejícími částmi plevelů a je rozváděna k meristemovým pletivům. Citlivé rostliny vzcházejí, ale postrádají rostlinná barviva. Clomazone inhibuje biosyntézu barviv v citlivých rostlinách. To vede k vybělení rostlinných pletiv. Citlivé rostliny v krátké době odumírají.

Praktické možnosti aplikace

Přípravek Kalif® se doporučuje obvykle jako partner širokospektrálního herbicidu doplňující jeho účinek především na svízel přítulu, hluchavky a ptačinec žabinec. Dále zvyšuje účinnost na kokošku pastuší tobolku, merlíky, penízek rolní, rdesna, starček, tetluchu kozí pysk.
Kalif® je nabízen jako součást ekonomicky výhodného balíčku na preemergentní odplevelení řepky Sultan® + Kalif® s doporučenou dávkou 1,25 l + 0,17 l/ha na 12 ha. Dešťové srážky a půdní vlhkost aktivují účinné látky a zvyšují jejich účinnost. Při očekávaném vysokém tlaku plevelů citlivých na clomazone, lze zvyšovat dávku až na 0,25 l /ha.
Kalif® je rovněž vhodným partnerem nejen pro přípravky obsahující metazachlor, ale také dimetachlor, či pethoxamid.