Přeskočit
Herbicidy

Tomigan® XL

Dva údery v jednom

Tomigan

základní informace

Tomigan® XL je dvousložkový herbicid vyvinutý pro hubení širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na jaře. Dobře mísitelný s fungicidy i regulátory růstu, bez omezení
následných plodin. Je bezpečně použitelný i v podmínkách dočasného ochlazení či lehkých nočních mrazíků. Za dobrou cenu.
 
Výhody použití
  • Ekonomické odplevelení obilnin na jaře od dvouděložných plevelů
  • Dobře mísitelný s herbicidy, fungicidy i regulátory růstu
  • Snáší dočasné ochlazení i eventuální noční mrazíky bez snížení účinnosti

Tomigan® XL je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspoemulze k ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.

 

Zjistit více o Tomigan® XL

Působení

Tomigan® XL je systemicky působící herbicid pro postemergentní ošetření proti dvouděložným plevelům. Obsahuje dvě účinné látky, florasulam a fluroxypyr, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů.Typické symptomy poškození (změna barvy listu) odumírajících plevelů jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplota (nad 10 °C) a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku, zatímco chladno a sucho zpomalují účinek.

Praktické možnosti aplikace

Pšenice, ječmeny, tritikale
Přípravek Tomigan® XL se používá na jaře k odplevelení obilnin od dvouděložných plevelů. Ozimé plodiny jako je ozimá pšenice, ozimý ječmen a tritikale ošetřujeme ve fázi od počátku až do konce odnožování plodiny. Přihlížíme také na růstové stadium plevelů, které by mělo být ideálně ve fázi 2–6. pravého lístku. Dávku přípravku zde volíme dle konkrétní intenzity zaplevelení mezi 1–1,5 l/ha.
Jarní ječmen pak můžeme ošetřovat již od 3. listu do konce jeho odnožování, plevele by měli být již vzešlé, nejlépe od jejich 2. listu - po cca 6. list. Dávku zde volíme standardně 1 l/ha, v případech nízké intenzity zaplevelení můžeme jít až na 0,8 l/ha.