Update om Agil - april 2021

Agil®100 EC giver en hurtig og sikker virkning over for spildkorn og græsukrudt og kan nemt justeres i dosering efter ukrudtets art og størrelse.


I efteråret:
Her kan spildkorn og græsukrudt bekæmpes med relativt lave doseringer da der kan opnås god effekt når ukrudtet er i de tidlige udviklingsstadier. Spildkorn kan ved korrekt timing bekæmpes med 0,3 l/ha. Græsukrudt, som agerrævehale, hejre, rajgræs, flyvehavre og kvik kræver en højere dosering tilpasset efter hvilken art der skal bekæmpes.


Om foråret:
Lav en opfølgning når sneen er væk og væksten starter i foråret. Her er det nemlig muligt at se, hvad der er tilbage af græsser og om spildkornet har overlevet. Selvom vinteren 2020/2021 har været kold nok at kunne slå spildkorn af vårsæd ihjel så tjek for en sikkerheds skyld eftersom de ekstreme kuldegrader også var kombineret med snedække, som kan have givet ly for spildkornet. 

Eftersom forsyningerne af Kerb® 400 SC var utilstrækkelige i efteråret 2020 kan netop en forårsbekæmpelse af græsukrudt og spildkorn lige pludselig være aktuelt. 


Skal der bekæmpes spildkorn og græsukrudt i foråret, er det vigtigt at doseringen tilpasses græssernes/spildkornets udviklingsstadie. For at opnå en effektiv bekæmpelse af spildkorn i foråret i vinterraps, skal dosering starte ved 0,5 l/ha og det kan være nødvendigt at hæve doseringen, jo mere udviklet spildkornet er.

For græsserne skal der startes ved 0,7 l/ha hvis det drejer sig om flyvehavre og jo mere udviklet jo højere dosering her også.

Billede af enårig rapgræs

Læs mere om Agil - klik her

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70
Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 20 18 60 17