Banjo Forte

Kraftfuld mod kartoffelskimmel, beskytter både blade og knolde

banjo forte

Vores løsning

Banjo Forte har fået forlænget godkendelsen så den må bruges i 2021 og 2022

Banjo Forte er et svampemiddel til kontrol af kartoffelskimmel i kartofler. Aktivstofferne i Banjo Forte er dimetomorph og fluazinam, som begge er velkendte for at have en rigtig god effekt mod kartoffelskimmel. Banjo Forte har desuden en formulering som gør aktivstofferne endnu mere effektive.

  • Effektiv formulering giver hurtig regnfasthed
  • God resistensstrategi med to aktivstoffer
  • Side effekt mod storknoldet knoldbægersvamp
Anvendelse
Banjo Forte er godkendt til anvendelse i kartofler. For afgrødespecifik information se nedenfor.

Virkningsmåde
Banjo Forte er et svampemiddel som kombinerer to aktivstoffer hvor den ene har lokalsystemisk virkning (dimetomorph) og den anden har kontaktvirkning (fluazinam). Dimetomorph har en meget god forebyggende, antisporulerende og kurativ effekt mod kartoffelskimmel. Fluazinam forhindrer effektivt svampen i at trænge ind i de behandlede bladoverflader. Med disse to aktivstoffer blandet sammen opnås en meget god effekt da de tilsammen giver en komplet beskyttelse mod kartoffelskimmel.

Vær opmærksom på
  • Maksimalt 4 behandlinger/sæson
  • Kan anvendes fra BBCH 41 til 91
  • Behandlingsfrist 7 dage.

Kartofler

Banjo® Forte må anvendes med en dosering på op til 1,0 l/ha maksimalt 4 gange til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler som angivet i nedenstående tabel. For at opnå optimal beskyttelse af afgrøden udføres den første sprøjtning inden betingelserne for skimmelangreb er til stede. Efterfølgende sprøjtninger udføres afhængig al risikoen for skimmelangreb dog stadig som forebyggende sprøjtninger med maksimalt 10 dages interval.

AfgrødeSygdomTidspunkt BBCHAntal behandlinger, maksSprøjteinterval, dageDosis pr. Behandling, l/ha
KartoflerKartoffelskimmel31-9145-10*1,0 (0,75-1,0)**


*:Sprøjte-interval ned til 5 dage anbefales kun ved særligt højt infektionstryk. **: den lave dosering bør kun anvendes ved lavt infektionstryk. For at sikre en god og ensartet dækning på blade og stængler bør der bruges 200 I. vand pr/ha.

Aktivstof

Dimethomorph 200 g/l (17% w/w & fluazinam 200 g/l (17% w/w)