Banjo

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Foto af Banjo dunk

Kartofler

Sygdom 

Kartoffelskommel (blad- & knoldskimmel)


Anvendelsestidspunkt

10-97 forebyggende


Dosis, l/ha, BBCH

0,3-0,4 
 
Sprøjteinterval, dage
7 (5-10) 
 
Antal behandlinger
10, maksimum

Aktivstof

Fluazinam 500 g/l