Belvedere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer

Registrering udløber per 31. december 2019.

Salg fra distributor ophører per 1. marts 2020

Belvedere Adama

Foder- og sukkerroer

Skadegører

Tokimbladet ukrudt


 BBCH 
10-18 
 
Max dosis pr behandling
 0,60 L/ha 
Max antal behandlinger: 3 
Interval ml. behandlinger:  8-14 dage 
Max dosis totalt:  1,8 L/ha
 
0,45 L/ha 
Max antal behandlinger: 4
Interval ml. behandlinger:  8-14 dage 
Max dosis totalt:  1,8 L/ha

Aktivstof

Phenmedipham 160 g/l Desmedipham 160 g/l