Mirador Forte

Terve toode - hea saak!

Toime

Mirador Forte on süsteemne fungitsiid seenhaiguste vastu tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tali- ja suvitritikale, kaera, rukki, tali- ja suvirapsile.

Mirador Forte on kontsentreeritud emulsioon, mis sisaldab tebukonasooli 100 g/l ja asoksüstrobiini 60 g/l, toimeained täiendavad teineteist tagades toote hea tõhususe ja pikaajalise kaitse paljude seenhaiguste eest ning vähendab resistentsuse tekke riski. Asoksüstrobiin ja tebukonasool on erineva toimeviisiga.

* Kaks toimeainet tugevdavad teineteise toimet.

* Usaldusväärne, pikaajaline ja kiire kaitse haiguste eest.

* Ulatuslik registreerimine teraviljale ja rapsile.

* Vähendab fungitsiididele resistentsete haiguste teket.

* Füsioloogiline rohestamise tulemus.

TALI- JA SUVINISU

Lisateavet vt sildil

TALI- JA SUVIODER

Lisateavet vt sildil

TRITIKALE

Lisateavet vt sildil

KAER

Lisateavet vt sildil

TALI- JA SUVIRAPS

Lisateavet vt sildil

Toimeaine

100 g/L tebukonasool + 60 g/L asoksüstrobiin