Cleave

Tärkava herbitsiidi kasutamine talvel ja talvel suvine nisu, talvine ja kevadine oder, talv ja kevadveed ja talarukk ja tritikale.

Talinisu, talioder, tritikale, rukis

annuse kohta vt märgistust

Suvinisu, suvioder, kaer

annuse kohta vt märgistust

Kõrreliste rohumaad heina/ silo tootmiseks, karjamaad, kõrreliste heintaimede seemnepõllud

annuse kohta vt märgistust

Toimeaine

florasulaam 2.5 g/L (0.25 % w/w),

fluroksüpüür 100 g/L (10.07 % w/w)