Elegant 2FD

suspo-emulsioon

Toime

Elegant 2FD on selektiivne herbitsiid kaheidulehelise umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel.


● Florasulaami ja 2,4-D toimeainete vastastikune tõhus kombinatsioon.

● Lai toimespekter – kontroll paljude kaheiduliste umbrohtude üle (näiteks valge hanemalts, kesalill, põld-lõosilm, põld-konnatatar, virn, rukkilill, verev iminõges jne).

● Tõhus lahus sagedase probleemi korral – põldosja leviku piiramisel.

• Lai kasutusaken– kuni teraviljade 2. kõrresõlmeni.

• Õige valik vihmaohu korral–vihmakindel ühe tunni möödumisel pritsimisest.

Toimeaine

florasulaam 6,25 g/l + 2,4-D 300 g/l