Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα

Imidan 50 WG

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14535/25.09.2015

Default

Γενικές πληροφορίες

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμυγδαλιά Ευρύτομο αμυγδαλιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 7
  Ευρύτομο φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα Καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κηροπλάστης 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κούρκουλο καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ραγολέτιδα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Σκαθάρια φουντουκιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψύλλα φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
Αχλαδιά Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ 28
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα 150 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοδέτες 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 γρ/100λιτρ  
Αχλαδομηλιά Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ 28
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα 150 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοδέτες 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 γρ/100λιτρ  
Γκρεϊπ φρουτ Αλευρώδης 50-100 γρ/100λιτρ 14
  Ανθοτρίτης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Λεκάνιο 50-100 γρ/100λιτρ  
  Μύγα Μεσογείου 50-100 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοκνίστης 50-100 γρ/100λιτρ  
Δαμασκηνιά Ανάρσια 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
Ελιά Δάκος 150 γρ/100λιτρ 21
  Λεκάνιο 150 γρ/100λιτρ  
  Μαργαρόνια 150 γρ/100λιτρ  
  Πυραλίδα της ελιάς 150 γρ/100λιτρ  
  Πυρηνοτρήτης 150 γρ/100λιτρ  
  Τζιτζικάκια   150 γρ/100λιτρ  
  Ωτιόρρυγχος 150 γρ/100λιτρ  
Καρυδιά Ευρύτομο αμυγδαλιάς 100 γρ/100λιτρ 7
  Ευρύτομο φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα 100 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα Καστανιάς 100 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 100 γρ/100λιτρ  
  Κούρκουλο καστανιάς 100 γρ/100λιτρ  
  Ραγολέτιδα 150 γρ/100λιτρ  
  Σκαθάρια φουντουκιάς 100 γρ/100λιτρ  
  Ψύλλα φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 100 γρ/100λιτρ  
Καστανιά Ευρύτομο αμυγδαλιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 7
  Ευρύτομο φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα Καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κηροπλάστης 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κούρκουλο καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ραγολέτιδα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Σκαθάρια φουντουκιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψύλλα φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
Κερασιά Βαμβακάδα 150 γρ/100λιτρ 14
  Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ  
  Ραγολέτιδα 150 γρ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 150 γρ/100λιτρ  
Κυδωνιά Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ 28
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα 150 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοδέτες 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 γρ/100λιτρ  
Λεμονιά Αλευρώδης 50-100 γρ/100λιτρ 14
  Ανθοτρίτης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Λεκάνιο 50-100 γρ/100λιτρ  
  Μύγα Μεσογείου 50-100 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοκνίστης 50-100 γρ/100λιτρ  
Μανταρινιά Αλευρώδης 50-100 γρ/100λιτρ 14
  Ανθοτρίτης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Λεκάνιο 50-100 γρ/100λιτρ  
  Μύγα Μεσογείου 50-100 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοκνίστης 50-100 γρ/100λιτρ  
Μηλιά Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ 28
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα 150 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοδέτες 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 γρ/100λιτρ  
Μουσμουλιά Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ 28
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα 150 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοδέτες 150 γρ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 γρ/100λιτρ  
Μύρτιλλο Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 10
Μύρτιλλο μακρόκαρπο  Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 10
Πορτοκαλιά Αλευρώδης 50-100 γρ/100λιτρ 14
  Ανθοτρίτης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 50-100 γρ/100λιτρ  
  Λεκάνιο 50-100 γρ/100λιτρ  
  Μύγα Μεσογείου 50-100 γρ/100λιτρ  
  Φυλλοκνίστης 50-100 γρ/100λιτρ  
Ροδακινιά Ανάρσια 150 γρ/100λιτρ 14
  Δροσόφιλα 150 γρ/100λιτρ  
  Θρίπας 150 γρ/100λιτρ  
  Καρπόκαψα ροδακινιάς 150 γρ/100λιτρ  
  Μύγα Μεσογείου 150 γρ/100λιτρ  
Φουντουκιά Ευρύτομο αμυγδαλιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 7
  Ευρύτομο φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα Καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κηροπλάστης 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κούρκουλο καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ραγολέτιδα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Σκαθάρια φουντουκιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψύλλα φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
Φυστικιά  Ευρύτομο αμυγδαλιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 7
  Ευρύτομο φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Καρπόκαψα Καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κηροπλάστης 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κούρκουλο καστανιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ραγολέτιδα 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Σκαθάρια φουντουκιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψύλλα φυστικιάς 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.