Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φυτορυθμιστικές ουσίες

Cosmic 5 SL

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης στο βαμβάκι και πρωΐμηση της παραγωγής.

orange bottle 1lt

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 8314/18.02.2021

Γενικές πληροφορίες

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης στο βαμβάκι και πρωΐμηση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελικού οξέως. 

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βαμβάκι Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής.

α)50 κεκ/στρ.( 1 εφαρμογή) 

β)150 κεκ/στρ. (3 εφαρμογές  με μεσοδιάστημα 14 ημέρες)

Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.