Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Baluris 20 WG

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60854/17.4.2019

Default

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν την ελιά και τα πορτοκαλιά. Περιέχει pyraclostrobin που ανήκει στη χημική ομάδα των μεθόξυ-καρβαμιδικών και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας, εμφανίζοντας αποπλαστική και διελασματική κίνηση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βερικοκιά Κλαδοσπορίωση 16,5-25 κεκ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 14
Δαμασκηνιά Κλαδοσπορίωση 16,5-25 κεκ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 14
Ελιά Γλοιοσπόριο 33,3-50 κεκ/100λτρ (ελαιοπ.) 105
    33,3-50 κεκ/100λτρ (επιτρ.) 105
  Κυκλοκόνιο 33,3-50 κεκ/100λτρ (ελαιοπ.) 105
    33,3-50 κεκ/100λτρ (επιτρ.) 105
Κερασιά Κλαδοσπορίωση 16,5-25 κεκ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 14
Λωτός Μυκοσφαιρέλα 20-50 κεκ/100λτρ 100
Μανταρινιά Αλτερναρίωση 37,5-75 κεκ/100λτρ 7
Πορτοκαλιά Αλτερναρίωση 37,5-75 κεκ/100λτρ 7
Ροδακινιά Κλαδοσπορίωση 16,5-25 κεκ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 14

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.