Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Ceroval 70 WG

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση.

ceroval

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60660/21.1.2019

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

Αχλαδιά Φουζικλάδιο 50 ή 75+50 γρ/100λτρ 42
Κερασιά Κλαδοσπορίωση 50-75 γρ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 21
Μηλιά Φουζικλάδιο 50 ή 75+50 γρ/100λτρ 42
Νεκταρινιά  Κλαδοσπορίωση 50-75 γρ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 35
Ροδακινιά Κλαδοσπορίωση 50-75 γρ/100λτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 35

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.